KSCB061 Komunistická strana Číny v současnosti

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 B2.24
Předpoklady
KSCA013 Dějiny Číny II
Dobrá znalost anglického jazyka, z nedostatku českých zdrojů budou materiály v aj. Ukončený kurz Dějiny Číny II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen • Popsat ideologii KSČ • Analyzovat vedení a směřování KSČ za posledních 25 let • Bude znát strukturu KSČ • Pozici KSČ na mezinárodním poli, její strategii a soft power • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, otázka lidských práv, předpokládaný vývoj v následujících letech
Osnova
  • 1. Úvodní hodina • Čínský komunismus • Původní ideologie • Historie KSČ do 1989, resp. 1992 2. Třetí generace čínských komunistů (1992-2003) a. Jiang Zemin b. „Three Represents“ 3. Čtvrtá generace čínských komunistů a. Hu-Wen Administration b. Hu Jintao c. „Scientific Development Concept“ a „Socialist Harmonious Society“ 4. Pátá generace čínských komunistů a. Xi-Li Administration b. Xi Jinping 5. Struktura KSČ a. Centrální organizace b. Střední a nižší orgány c. Členství a členové d. Mladí komunisté (Communist Youth League) 6. KSČ a. Ideologie – formální, ekonomická b. Symboly c. Vztahy s ostatními politickými stranami i. Komunistické strany ii. Nekomunistické strany 7. Postoj k teritoriálním konfliktům a. Tibet b. Taiwan c. Jihočínské moře d. Xinjiang 8. Média, cenzura, internet 9. Dr. Colin Alexander, Nottingham Trent University 4.4. dopoledne Session 1: Lecture - China's Foreign Policy and International Outreach since 1989. 10. Dr. Colin Alexander, Nottingham Trent University 4.4. odpoledne Session 2: Seminar - Debating China's Foreign Aid and Development Assistance in the Third World. 11. Dr. Colin Alexander, Nottingham Trent University 5.4. dopoledne Session 3: Interactive Lecture - China's Public Diplomacy and Soft Power 12. Shrnutí a závěrečné prezentace z hostujících přednášek (Tři skupiny) • Šestá generace
Literatura
  • 4. Merle Goldman: From Comrade to Citizen: The Struggle for Political Rights in China, Harvard University Press, 2005. ISBN 0-674-01890-7.
  • 1. Cheng Li: China’s Changing Political Landscape, Brookings Institution Press, 2008. ISBN 978-0-8157-5209-7. 2. Martin King Whyte: Myth of the Social Volcano, Stanford University Press, 2010. ISBN 978-0-8047-6942-6. 3. Elizabeth Perry & Merle Goldman:
  • 3. Elizabeth Perry & Merle Goldman: Grassroots Political Reform in Contemporary China, Harvard University Press, 2007. ISBN 978-0-674-02486-1.
  • 2. Martin King Whyte: Myth of the Social Volcano, Stanford University Press, 2010. ISBN 978-0-8047-6942-6.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem. - studenti vytvoří skupiny po dvou až třech členech (bude upřesněno na začátku semestru), každá skupina si zvolí téma prezentace z přiloženého seznamu. Délka prezentace je 30 min. K prezentaci vytvoří skupina podklady a studijní materiály pro své spolužáky. Prezentace a podklady musí být zaslána vyučujícímu nejpozději tři dny před prezentací, tzn. do pondělí do 12.00 hod v poledne v týdnu prezentace. Při pozdním odevzdání budou celé skupině uloženy sankce dle úvahy vyučujícího, např. ve formě eseje nebo náhradní rozšířené prezentace - student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - během semestru jsou povoleny dvě absence - povinná účast na alespoň dvou ze tří přednášek, které povede hostující přednášející - esej Splnění těchto pěti podmínek znamená udělení kolokvia. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může ve výjimečných případech (dlouhodobé onemocnění, závažné rodinné problémy atd.) povolit alternativní ukončení předmětu – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/KSCB061

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 22:42, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému