LJ262 Latinský překladatelský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ ) || ( LJ103 Latinská gramatika III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou literárního překladu z latiny do češtiny. Překladatelské dovednosti studenti získají při překladu latinského dramatického textu - Plautovy komedie Curculio. Studenti budou obeznámeni jak se specifiky dramatického žánru (performativní kvalita, potenciál divadelního ztvárnění) a typickými situacemi antické komedie, tak také s konkrétními překladatelskými metodami (substituce). Kurs umožňuje studentům vyzkoušet si v praxi přetlumočit antický text do češtiny moderním a srozumitelným jazykem.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti obeznámeni s problematikou literárního překladu z latiny do češtiny. Získají praktické překladatelské dovednosti při překladu latinského dramatického textu. Při vlastním překladu budou schopni rozeznat performativní kvality textu, budou umět pracovat se specifickými rysy antické komedie a budou umět použít konkrétní překladatelské metody. Budou umět vyhledat adekvátní české výrazy a idiomy k překladu latinského originálu.
Osnova
 • 1. Divadlo v antice (jak se uváděly antické hry).
 • 2. Úvod do antického dramatu (inscenační konvence, žánry, nová komedie).
 • 3. Římská komedie: Plautus: náměty, typické postavy a motivy.
 • 4. Dosavadní překladatelská praxe Plauta u nás.
 • 5. Performativita dramatického textu.
 • 6. Překladatelské metody.
 • 7. Překlad vybraných pasáží z Plautovy komedie Curculio.
Literatura
  povinná literatura
 • PLAUTUS. Plautus. Edited by Plautus, Translated by Wolfgang David Cirilo De Melo. 1st pub. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. cxxxiii, 6. ISBN 9780674996533. info
  doporučená literatura
 • PLAUTUS. Aulularia. Edited by Walter Stockert. Stuttgart: B.G. Teubner, 1983. xviii, 255. ISBN 3519040409. info
 • PLAUTUS. Amfitryon a jiné komedie. Edited by Eva Stehlíková, Translated by Vladimír Iren Businský. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 607 s. URL info
 • PLAUTUS. Komedie o strašidle : veselohra o pěti dějstvích. Translated by Jaroslav Pokorný. V Praze: Československé divadelní a literární jednatelství, 1953. 65 listů. info
 • PLAUTUS. Pseudolus : komedie. Translated by Vladimír Šrámek. První vydání. Kladno: J. Šnajdr, 1946. 109 stran. info
  neurčeno
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia (Příl.) : T. Maccius Plautus: Aulularia. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Komedie o strašidle. Translated by Jaroslav Pokorný. Praha: Orbis, 1960. info
 • PLAUTUS. Tlučhuba : antická komedie v pěti scénách. Translated by Vladimír Šrámek. 1. vyd. (v Orbise). Praha: Orbis, 1953. 143 s. info
Výukové metody
Přednáška, domácí četba, diskuze nad texty v hodině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, průběžné domácí úkoly, samostatný překlad, aktivní účast v hodině 75%.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/LJ262