LJIIB11 Antická filozofie I

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Hudečková
Předpoklady
LJSoZk Soub. zk. z latiny || KRSoZk Soub. zk. z klas. řečtiny || RESoZk Soub. zk. z novořec. jaz. || KLSoZk Souborná zk. z klas. arch.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na přednášce bude probírána antická filosofie od počátků až po Platóna (v tomto místě naváže Antická filozofie II v jarním semestru). Přednáška se zaměří na nejdůležitější postavy tohoto období, ale ještě více na významné problémy, které byly v tehdejší filosofii řešeny.
Osnova
  • 1. Počátek řecké filosofie a její vztah k mýtu. 2. Předsókratovská filosofie: a) starší fyzikové b) Pýthagorás c) Hérakleitos d) Eleaté e) mladší fyzikové. 3. Sofisté a antropologický obrat v řecké filosofii. 4. Sókratés. 5. Platón - a) život a dílo; b) problematika idejí; c) nauka o duši a teorie poznání; c) společenské teorie.
Literatura
  • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
  • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
  • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954. info
  • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
  • PATOČKA, Jan. Sókratés :přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 8004243830. info
  • PATOČKA, Jan. Platon : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: SPN, 1992. 379 s. info
Informace učitele
Domluva o termínu konání přednášky se uskuteční ve středu 27. 9. v mé pracovně na katedře filozofie v 16.00 hod. Po domluvě se přednáška bude konat vždy ve středu od 17.10 do 18.45 v mé pracovně.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2000/LJIIB11