KRSoZk Souborná zkouška z klasického řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SoZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Jungová
Předpoklady
K souborné zkoušce se smí přihlásit student, který a/ získal předepsané kredity ze svého oboru b/ splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě (kredity z kurzu filozofického a předepsaný tělovýchovný kurz) c/ zvládl penzum povinné četby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souborná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2005/KRSoZk