LMKB_a103 Tvůrčí psaní

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 1/10
Jiné omezení: Kurs se vypisuje pouze pro posluchače oboru LMK.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je koncipován jako katalog metod, textotvorných strategií a technik pro rozmanité druhy textu s rozličnými komunikačními funkcemi v českém jazyce.

Absolvent kurzu se kombinacemi individuálního, tandemového a kolektivního psaní naučí používat správné metody a techniky postupných fází tvorby esejistického, resp. literárního textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
používat přiměřené metody a techniky postupných fází tvorby esejistického textu, resp. literárního textu;
používat přiměřené strategie tvorby literárního textu;
poznat dominantní charakteristiky textů rozličných literárních žánrů;
bude umět rozlišit funkce rozličných literárních druhů textu a komunikační funkce psaní autobiografického;
bude umět zkorigovat český text esejistického, resp. literárního žánru s ohledem na komunikační funkce textu.
Osnova
 • Kolektivní text.(Sněhová koule)
 • Automatický text.
 • Akrostich. (Mé jméno; Pohádková postava)
 • Deklinace. (Experimentální poezie a la Z. Rotrekl)
 • Digrese (Hrnečku, vař!)
 • Změna žánru (O princezně na hrášku)
 • Změna vypravěčské perspektivy (Perníková chaloupka)
 • Clustering
 • Oživení fotografie
 • Zastavený čas
 • Tvorba metafor (Můj dům, když spím)
 • Balení kufru.
Literatura
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: Eliášová, Viera a kol. Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pe učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ; British Council Slovakia, 2007. ISBN 978-80-89225-35-4.
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7. info
  neurčeno
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro dospělé v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum Masarykovy univerzity, 2005. 32 s. Univerzita třetího věku. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná česká stylistika. Vydání první. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 stran. ISBN 8086642003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
Výukové metody
seminář, skupinová práce.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Portfolio obsahuje autorský soubor textů vytvořených v rámci semináře, aktivní účast v kursu.
Termín odevzdání: do 30. 6. v elektronické podobě.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKB_a103