LgBA11 Jazyk a společnost

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
základní znalost jazykovědných pojmů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje se základními problémy, které se týkají vztahu jazyka a společnosti, a tyto vztahy ilustruje na konkrétních příkladech ze světových jazyků a společenstev.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- rozumět základním sociolingvistickým pojmům a metodám
- aplikovat je na konkrétní problémy a situace v jazycích světa
- orientovat se v jazykové situaci v České republice
- analogicky vyhodnotit jazykovou situaci v jiných společenstvech
Osnova
 • 1. Jazyk a společnost, sociolingvistika jako jazykovědný obor
  2. Co je jazyk? Jazyk vs. dialekt. Typy jazyků ze sociolingvistického hlediska
  3. Regionální a sociální stratifikace jazyka: dialekty, sociolekty (slangy, argoty). Útvary českého jazyka. Dialektologie
  4. Znalost více jazyků: bilingvismus a diglosie, výpůjčky, přepínání kódů, přejímání slov
  5. Jazykový posun, zánik, obnova a vznik jazyků
  6. Vznik nových jazyků: pidžiny, kreolštiny a hybridní jazyky
  7. Jazyk a kultura, Sapir-Whorfova hypotéza, jazyk a pohlaví, sexismus a jazykové tabu
  8. Zásahy do jazyka: jazykové plánování a standardizace jazyka
Literatura
  doporučená literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • WARDHAUGH, Ronald. An introduction to sociolinguistics. 4th ed. Malden: Blackwell, 2002. vi, 408. ISBN 0631225404. info
Výukové metody
přednáška, četba krátkých kapitol a článků (v češtině)
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 4-5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk/kestazeni.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.