LgMA02 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Kolokvium jen pro studenty, kteří nejsou zapsáni na obecnou či indoevropskou jazykovědu. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 8:00–13:40 K23, 14:00–19:40 G24, Pá 27. 3. 8:00–13:40 K23, 14:00–19:40 G24, Pá 3. 4. 8:00–13:40 K23, 14:00–19:40 G24, Pá 17. 4. 8:00–13:40 K23, 14:00–19:40 G24
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student umí vyjmenovat základní větve a jazyky indoevropské rodiny; dokáže demonstrovat jejich příbuznost; ovládá základní terminologii a problematiku oboru; je schopen popsat morfologický systém rekonstruovaného prajazyka a pracovat s literaturou.
Výstupy z učení
Posluchač je schopen aplikovat znalosti ze srovnávací gramatiky ve slovotvorné i etymologické analýze konkrétních slov.
Osnova
 • Metody indoevropeistiky II: popis morfologických systémů indoevropských jazyků, vzájemné vztahy a souvislosti, rekonstrukce morfologického modelu I. Klasifikace slovních druhů II. substantiva III. adjektiva IV. zájmena osobní V. zájmena rodová VI verba finita VII participia VIII infinitiva IX adverbia X. předložky a spojky
Literatura
 • Gamkrelidze, T. & Ivanov, V. 1984: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Tbilisi. Mallory, J. & Adams, D.Q. 1997: Encyclopedia of Indo-European Culture. London.
 • SZEMERÉNYI, Oswald. Introduction to Indo-European linguistics. Oxford: Clarendon, 1996. xxxii, 352. ISBN 0198240155. info
 • BEEKES, Robert S. P. Comparative Indo-European linguistics : an introduction : Vergelijkende taalwetenschap : een inleiding in de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap (Orig.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-2150-2. info
 • ERHART, Adolf. DIE INDOGERMANISCHE NOMINALFLEXION UND IHRE GENESE. INNSBRUCK: INNSBRUCKER BEITRAGE ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 1993. ISBN 3-85124-636-5. info
 • SZEMERÉNYI, Oswald John Louis. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4,, durchges. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. xxv, 370 s. ISBN 3-534-04216-6. info
 • ERHART, Adolf. Das indoeuropäische Verbalsystem. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 170 s. ISBN 8021001895. info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
 • ERHART, Adolf. Studien zur indoeuropäischen Morphologie [1-2543]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970. info
 • BRUGMANN, Karl. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Brugmann, 1904]. Strassburg: K.J. Trübner, 1904. xxviii, 77. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgMA02