LgMA07 Fonotaktika

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost fonetiky a fonologie. Je velmi doporučeno, aby student nejdříve absolvoval nějaký kurz fonetiky a fonologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz chce seznámit studenty s fonotaktikou jakožto oblastí fonologie, která se zabývá pravidly výskytu fonémů a jejich vzájemných kombinací a kterou lze proto pokládat za "fonologickou syntax". Budou představeny její základní principy a problémy, se kterými se musí potýkat.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen
- rozumět principům fonotaktiky
- kriticky zhodnotit různé analytické metody
- aplikovat je na konkrétní problémy
- vytvořit vlastní fonotaktický popis určitého jazyka
Osnova
 • 1) Fonotaktika a její pozice ve fonologii
  2) Distribuční jednotka, slabika a jiné domény fonotaktického popisu
  3) Distribuce fonémů, defektivní distribuce, neutralizace
  4) Nukleární fonémy a jejich identifikace, fonotaktická funkce
  5) Kombinace fonémů a pravidla, které je omezují
  6) Slabikování 7) Aplikace na češtinu a další jazyky
  8) Řešení konkrétních fonotaktických problémů v různých jazycích
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny (hesla: Fonotaktika češtiny, Defektivní distribuce, Slabikování)
  doporučená literatura
 • BIČAN, Aleš. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 343 s. Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes - Volume 81. ISBN 978-3-631-63136-2. info
  neurčeno
 • Fischer-Jorgensen, Eli. 1952. On the definition of phoneme categories on a distributional basic. Acta Linguistica 7
 • Mulder, J. W. F. 1968. Sets and Relations in Phonology. Oxford.
 • Sigurd, Bengt. 1968. Phonotactic aspect of the linguistic expression. In Malmberg, Bertil (ed.), Manual of Phonetics.
Výukové metody
přednášky, diskuze, domácí úkoly
Metody hodnocení
Ústní zkouška, diskuze nad problémy probíranými v hodinách; povinné odevzdání domácích úkolů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.