MUBKO_002 Obecné dějiny muzejnictví I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Holman (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. 9:00–12:40 TMB, Čt 29. 10. 9:00–12:40 TMB, Čt 19. 11. 9:00–12:40 TMB, Čt 10. 12. 9:00–12:40 TMB
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si zapisují povinně studenti prvního ročníku muzeologie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumět vývoji sběratelství a muzejnictví, jeho příčinám, jeho ekonomickým, společenským, kulturním a právním předpokladům;
osvojit si historii sběratelství ve starověku a středověku;
na základě studia vybraného souboru obrázků poznat podobu sběratelů, sbírek, předmětů ze sbírek a budov, kde byly sbírky uloženy;
Výstupy z učení
- identifikovat a popsat důležité rysy hlavních period dějin sběratelství a muzejnictví;
- porovnat rozdíly v přístupu ke sběratelství v jednotlivých periodách;
- znát nejdůležitější sběratele a sbírky v jednotlivých obdobích;
analyzovat dobové prameny a současné poznatky o sbírkách
Osnova
 • Úvod do problematiky, předmět, metody, základní literatura, periodizace, prameny;
 • Proč lidé sbírají, společenské, ekonomické, politické, kulturní předpoklady sběratelství;
 • Vývoj pohledu na dějiny sběratelství a muzejnictví, počátky sběratelství;
 • Sběratelství ve starověku, sbírky v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Japonsku;
 • Sběratelství ve starověkém Řecku a Římě - tezaury, světské sbírky, Mouseion;
 • Předpoklady sběratelství - 6. - 15. stol;
 • Sběratelství a křesťanství, vliv liturgie, středověké pokladové sbírky, relikviáře a jejich typologie, Karel IV., Jean de Berry, svatovítská pokladová sbírka, Saint Denis, Friedrich II., aj.;
 • Vliv renesance na sběratelství, zcivilnění - světské sbírky;
Literatura
 • Holst, Niels van: Creators, Collectors and Connoisseurs. London 1967
 • Kneidl, Pravoslav: Počátky sběratelství a Strahovský kabinet kuriozit. 1. vyd. Praha Památník národního písemnictví 1989
 • Schlosser, Julius von: Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. 1. vyd., Leipzig, Verlag von Klinkhardt und Biermann 1908, s. 146
 • Pearce, Susan - Bounia, Alexandra: The Collector's Voice. Vol. 1 Ancient Voices. 1. vyd. Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney, Ashgate 2000
 • Sběratelství. 1. vyd. Praha 1983
 • Další literatura dle zadání
 • Bazin, Germain: The Museum Age, 1.vyd., Brussels, 1967
 • Koščevic, Želimir: Muzej u prošlosti i sadašnjosti. Zagreb 1977
 • Wittlin, Alma S.:The museum: Its history and its task in education. London 1949
 • Murray, David: Museums: Their History and Their Use. reprint. London, Routledge/Thoemmes Press 2001
 • Wittlin, Alma S.: Museums. In Search of a Usable Future. 1. vyd., Cambridge (USA) - London(UK), The MIT Press 1970, s. 279
 • Zygulski, Zdzislaw: Muzea na swiecie. Warszawa 1982
 • Alexander, Edward P.: Museum in Motion. An Introduction to the History and Functions of Museums. New York - Oxfor, Altamira Press 1996
 • Rudolf II. a Praha : císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Edited by Eliška Fučíková. Praha: Správa Pražského hradu, 1997. 386 s. : i. ISBN 80-902051-6-X. info
 • BELK, Russell W. Collecting in a consumer society. London: Routledge, 1995. v, 198 s. ISBN 0-415-10534-X. info
 • BENNETT, Tony. The birth of the museum : history, theory, politics. 1st publ. London: Routledge, 1995. x, 278 s. ISBN 0-415-05387-0. info
 • ASSMANN, Jan Nepomuk. Artis pictoriae amatores :[Baroko ve střední Evropě : květen 1992-květen 1993 : Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, 13.5.-12.9.1993. Edited by Lubomír Slavíček. Vyd. 1. V Praze: Národní galerie, 1993. 429 s. ISBN 80-7035-052-0. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, předmět bude ukončen písemným testem z probrané látky. Znalost obrázků předmětů a sbírek dle zadání na počátku semestru, znalosrt zadané literatury.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_002