MUBKO_003 Obecné dějiny muzejnictví II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Holman (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 5. 3. 9:00–12:40 TMB, Čt 26. 3. 9:00–12:40 TMB, Čt 16. 4. 9:00–12:40 TMB, Čt 7. 5. 9:00–12:40 TMB
Předpoklady
MUBKO_002 Obecné dějiny muzejnictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět vývoji sběratelství a muzejnictví;
pochopit přerod kabinetů ve veřejná muzea;
pochopit současný stav muzeí na základě znalostí historie muzeí;
Výstupy z učení
- identifikovat a popsat důležité rysy hlavních period dějin sběratelství a muzejnictví;
- porovnat rozdíly v přístupu ke sběratelství v jednotlivých periodách;
- znát nejdůležitější sběratele a sbírky v jednotlivých obdobích;
analyzovat dobové prameny a současné poznatky o sbírkách
Osnova
 • Sběratelství doby renesance a baroka, dobové podmínky, vliv přírodních věd - sbírky jako prameny přírodovědných disciplín, odborné sbisy o tvorbě kabinetů, knižní průvodci po kabinetech;
 • Významní sběratelé a jeich sbírky - Habsburkové, Medicejští, Olaf Worm, Athanasius Kircher, Wittelsbachové, Wettinové, John Tradescant, dánští králové atd.
 • Osvícenství a sběratelství. Zakládání prvních muzeí - Basilej, Oxford;
 • 18. století, doba přechodu od soukromých sbírek k veřejným muzeím, společenské předpoklady;
 • Francouská revoluce a její význam pro muzejnictví;
 • Společenská, politická a ekonomická situace v 19. století a dopad na vznik muzeí. Specializovaná muzea, vliv nacionalismu;
 • Teorie tvorby muzeí, významní představitelé 19. - 20. století;
 • Muzea ve dvacátém století;
 • Muzejnictví na prahu 3. tisíciletí;
Literatura
 • Edwards, Edward: Lives of the Founders of the Britisch Museum. (reprint) London, Routledge/Thoemmes Press 2001
 • Flower, William Henry: Essays on Museums. (reprint) London, Routledge/Thoemmes Press 2001
 • McClellan, Anrew: Inventing the Louvre. Berkely - Los Angeles - London, University of California Press 1999
 • Pearce, Susan - Martin, Paul: The collector's Voices. 4th Vol. Contemporary Voices. 1. vyd. Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney, Ashgate 2000
 • Luchinat, Cristina Acidini - Scalini, Mario (her.): Die Pracht der Medici. Florenz und Europa. 1. vyd. Wien, KHM, 1999
 • Murray, David: Museums. Their History and Their Use. 1. vyd., Glasgow, James MacLehose and Sons 1904, s. 340
 • Neickelius, Caspar Friedrich: Museographia. 1. vyd. Leipzig 1727
 • Major, Johann Daniel: Unvorgreffliches Bedenken von Kunst- und Naturalienkammer. 1. vyd., Kiel 1674
 • Další literatura dle zadání
 • Greenwood, Thomas: Museums and Galleries. (reprint) London, Routledge/Thoemmes Press 2001
 • Haupt, Herbert: Das Kunsthistorisches Museum. Die Geschichte des Hauses am Ring. Wien, Christian Brandstätter Verlag 1991
 • Pearce, Susan - Arnold, Kenneth: The Collector's Voice. 2. vol. Early Voices. Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney, Ashgate 2000
 • Baumstark, Reinhold (her.): Thurn und Taxis Museum Regensburg. Höfische Kunst und Kultur. 1. vyd. München, Bayerisches Nationalmuseum - Klinkhardt & Biermann 1998
 • Holst, Niels van: Creators, collectors and connoisseurs. 1. vyd., London 1967
 • Impey, Oliver - MacGregor, Arthur: The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth- Century Europe. 2. vyd. York, House of Stratus 2001
 • Elsner, John - Cardinal, Roger: The Cultures of Collecting. 1. vyd. London. Reaktion Books 1994
 • Wittlin, Alma S.: Museums. In Search of a Usable Future. 1. vyd., Cambridge (USA) - London (UK), The MITPress, 1970, s. 279
 • Pearce, Susan - Flanders, Rosemary - Hall, Mark - Morton, Fiona: The Collector's Voices. 3rd Vol. Imperial Voices. 1.vyd. Aldershot - Burlington - Singapore - Sydney, Ashgate 2000
 • Crane, Susan A. (ed.): Museums and Memory. 1. vyd. Stanfor, Stanford University Press 2000
 • Rudolf II. a Praha : císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Edited by Eliška Fučíková. Praha: Správa Pražského hradu, 1997. 386 s. : i. ISBN 80-902051-6-X. info
 • BELK, Russell W. Collecting in a consumer society. London: Routledge, 1995. v, 198 s. ISBN 0-415-10534-X. info
 • BENNETT, Tony. The birth of the museum : history, theory, politics. 1st publ. London: Routledge, 1995. x, 278 s. ISBN 0-415-05387-0. info
 • ASSMANN, Jan Nepomuk. Artis pictoriae amatores :[Baroko ve střední Evropě : květen 1992-květen 1993 : Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, 13.5.-12.9.1993. Edited by Lubomír Slavíček. Vyd. 1. V Praze: Národní galerie, 1993. 429 s. ISBN 80-7035-052-0. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, předmět bude ukončen ústní zkouškou. Znalost probrané látky a některé knihy ze zadané literatury. Schopnost praktické aplikace získaných poznatků. Znalost obecného historického vývoje a jeho vlivu na sběratelství a muzejnictví.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUBKO_003