MUBKO_009 Právní normy v muzejnictví

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jiří Varhaník (přednášející)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15. 10. 14:00–17:40 M21, Čt 5. 11. 14:00–17:40 M21, Čt 26. 11. 14:00–17:40 M21, Čt 17. 12. 14:00–17:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozuměnt a vysvětlit základní principy práva v ČR
aplikovat znalosti při uplatňování práva v praxi
obhájit užití zákonů v muzejní praxi
Výstupy z učení
- vysvětlit základní principy práva v ČR,
- orientovat se v obsahu příslušných předpisů,
- aplikovat základní ustanovení legislativních předpisů v muzejní praxi
Osnova
 • Úvod do problematiky, základní pojmy, literatura.
 • Vývoj práva, prameny práva, funkce práva.
 • Právní systém, právní norma, realizace práva.
 • Vznik a tvorba právních norem.
 • Právní odvětví (právo trestní, občanské, autorské, aj.)
 • Základní právní normy týkající se ochrany kulturního a přírodního dědictví a normy navazující.
 • Mezinárodní právní normy a úmluvy.
Literatura
 • Příslušné zákony ze Sbírky zákonů a základní zákoníky
 • NOVOTNÝ, Zdeněk, Karel SCHELLE a Jaroslava TOMANCOVÁ. Právní nauka pro školy i praxi. 3. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 334 s. ISBN 8021011181. info
Výukové metody
teoretická příprava, dikusní fora
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_009