MUBKO_012 Základy muzejní konzervace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Alena Selucká (přednášející)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14. 10. 9:00–12:40 TMB, St 4. 11. 9:00–12:40 TMB, St 25. 11. 9:00–12:40 TMB, St 16. 12. 9:00–12:40 TMB
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
osvojit si základní terminologii - konzervace restaurování, preparace;
porozumět základnímu postupu práce konzervátora;
osvojit si postup dokumenatce konzervátorského zásahu;
Výstupy z učení
- osvojit si základní terminologii - konzervace restaurování, preparace;
- porozumět základnímu postupu práce konzervátora;
- osvojit si postup dokumentace konzervátorského zásahu;
- organizovat konzervátorskou činnost v muzeu
Osnova
 • Úvod, vymezení pojmu konzervování a restaurování, ostatní pojmosloví;
 • Historie muzejní konzervace v českých zemích;
 • Etika a desatero práce konzervátora - restaurátora, jeho postavení v rámci muzea, zařazení konzervátorsko-restaurátorského pracoviště do organizačního schématu muzea;
 • Zařízení a rozdělení konzervátorsko-restaurátorských pracovišť;
 • Dokumentace konzervátorského a restaurátorského zásahu - konzervační karta;
 • Nejdůležitější údaje a zobrazení prostřednictvím kresby nebo výkresu, fotografie a videa;
Literatura
 • Págo, Ladislav: Úvod do studia muzejní konzervace,
 • KUNZ, Ludvík. Obilní jámy : konzervace obilí na dlouhý čas v historické zóně eurosibiřského a mediteránního rolnictví. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2004. 180 s. ISBN 8023928163. info
 • BRANDI, Cesare. Teorie restaurování. Translated by Jiří Špaček. Vyd. 1. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2000. 141 s. ISBN 8086359034. info
 • DUREAU, J.M. a D.W.G. CLEMENTS. Zásady ochrany a konzervace knihovních materiálů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna, 1998. 32 s. info
 • Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta přírodovědecká, 1994. 184 s., 4. info
 • Základy muzejní konzervace : muzeografické učební texty. 2. Edited by Zbyněk Zbyslav Stránský. Brno: Muzeologické oddělení Moravského muzea v Brně, 1976. 268 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška, kolokvium - znalost probrané látky
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_012