MUBKO_013 Konzervační praktikum

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Karel Rapouch (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19. 2. 14:00–17:40 TMB, St 1. 4. 14:00–17:40 TMB, St 22. 4. 14:00–17:40 TMB, St 13. 5. 14:00–17:40 TMB
Předpoklady
MUBKO_012 Základy muzejní konzervace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se s procesem muzejní konzervace sbírkových předmětů, zahrnující vstupní dokumentaci, materiálový průzkum, preventivní a sanační konzervaci včetně restaurování a zhotovování kopií. Kurz je veden zejména formou demonstračních ukázek a diskuzí k optimálnímu ošetření vybraných sbírkových předmětů zhotovených z anorganických a organických materiálů. Záměrem je podpora správného rozhodovacího postupu při určení komplexní hodnoty předmětu, stanovení odpovídajícího konzervátorsko-restaurátorského záměru a míry zásahu. Jednotlivé postupy jsou studenty aplikovány také na konkrétním zadaném předmětu, ke kterému samostatně zpracují konzervátorsko-restaurátorskou dokumentaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat proces muzejní konzervace sbírkových předmětů a specifika jednotlivých materiálů;
- rozhodovacího postupu při určení komplexní hodnoty předmětu
Osnova
 • Zásady bezpečnosti a hygieny práce v konzervátorské laboratoři.
 • Preventivní konzervace, nástroj optimalizace mikroklimatických podmínek v muzejním prostředí - metody měření a regulace relativní vlhkosti, teploty, osvětlení a čistoty prostředí (chemické a biologické faktory).
 • Konzervování kovových předmětů - slitiny železa, mědi a stříbra (průzkum, čištění, stabilizace a povrchová úprava. Ošetření konkrétního kovového předmětu dle zadání a zpracování konzervátorsko-restaurátorské dokumentace.
 • Konzervování keramiky a skla - zásady průzkumu, čištění, lepení a doplňování chybějících částí, povrchové úpravy a retuší. Praktické a demonstrační ukázky.
 • Konzervování dřeva - ošetření konstrukčních prvků v historických objektech a movitých sbírkových předmětů (průzkum, sanace, fixace, čištění, impregnace, povrchová úprava). Demonstrační ukázky.
 • Konzervování textilií, papíru a usně - postupy identifikace typů textilních vláken, sanace, čištění, impregnace, fixace a adjustace. Praktické a demonstrační ukázky.
 • Zhotovování kopií pro výstavní a výukové účely - galvanoplastická kopie, sádrový odlitek. Praktické a demonstrační ukázky.
 • Závěrečné kolokvium - prezentace a diskuze ke zpracovaným konzervátorsko-restaurátorským dokumentacím.
Literatura
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů : ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2011. 648 s. ISBN 9788086413709.
 • ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 8071853836.
 • KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Larus press servis, 2002. 109 s. ISBN 80-86234-28-2.
 • Základy muzejní konzervace. Muzeografické učební texty III., Moravské muzeum, Brno 1989.
Výukové metody
laboratorní cvičení, demonstrační a praktické ukázky
Metody hodnocení
kolokvium - prezentace zpracované konzervátorsko-restaurátorské dokumentace a diskuze k výsledkům; účast na jednotlivých cvičeních konzervátorského praktika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUBKO_013