MUBKO_015 Teorie muzejní prezentace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Rutar (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14. 10. 14:00–17:40 K21, St 4. 11. 14:00–17:40 K21, St 25. 11. 14:00–17:40 K21, St 16. 12. 14:00–17:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit principu tvorby muzejních výstav a expozic
analyzovat jednotlivé muzejní výstavy a expozice
připravit novou muzejní výstavu
interpretovat muzejní výstavy a expozice
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit principu tvorby muzejních výstav a expozic
analyzovat jednotlivé muzejní výstavy a expozice
připravit novou muzejní výstavu
interpretovat muzejní výstavy a expozice
Osnova
 • Místo teorie muzejní prezentace v rámci muzeologie. Předmět teorie muzejní prezentace. Ostenze. Komunikační schéma.
 • Muzejní prezentace jako cíl muzejní práce, odlišné názory. Zacílení. Zvolení způsobu interpretace. Proč-jak-komu-co. Výstava, expozice a jiné typy prezentačních možností.
 • Příprava muzejní výstavy. Spolupráce muzejního pracovníka s výtvarníkem. Námět – libreto – scénář, technický scénář. Pořádání výstav bez vypracování scénáře. Alternativní přístupy.
 • Prezentační techniky. Statické a dynamické.
 • Prezentační techniky – grafické ztvárnění. Práce s fotografiemi, grafikami, obrazy atd.. Psaní textů, hlavní text, doprovodný text, popisek. Spojení textu s obrazovým doprovodem.
 • Prezentační techniky – prostorové uspořádání. Modely, dioramata, scény. Muzejní vitríny, typy, využití. Vývoj výstavnictví ve vitrínách. Trasy prohlídky.
 • Prezentační techniky – interaktivita. Význam interaktivity, vývoj interaktivních přístupů. Stupně zapojení návštěvníka. Prohlídka s průvodcem, přednášky, doprovodné akce. Technická zařízení. Počítače ve výstavách.
 • Prezentační techniky – audiovizualita. Promítání. Audiovizuální prezentace v rámci výstavy – výukové, dokumentační, umělecké. Audioguides. Využití zvukových nahrávek. Využití filmových materiálů.
 • Další otázky muzejního výstavnictví – osvětlení, doprovodné materiály, komunikace s médii, spolupráce s ostatními subjekty na pořádání výstav, substituty.
 • Způsoby vyhodnocování muzejních výstav.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHÄRER, Martin R. Die Ausstellung :Theorie und Exempel. 200 stran. ISBN 3932704754.
 • Das magische Dreieck :die Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, Museumspädagogen und Gestaltern. Edited by Heike Kirchhoff - Martin Schmidt. Bielefeld: Transcript, 2007. 169 s. ISBN 9783899426090.
 • DEAN, David. Museum exhibition :theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177. ISBN 0415080177.
 • The manual of museum exhibitions. Edited by Barry Lord - Gail Dexter Lord. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. xxv, 544. ISBN 0759102341.
 • DERNIE, David. Exhibition design. London: Laurence King Publishing, 2006. 192 s. ISBN 1856694305.
 • BERTRON, Aurelia, Ulrich SCHWARZ a Claudia FREY. Ausstellungen entwerfen :Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen. Basel: Birkhäuser-publisher for architecture, 2006. 264 s. ISBN 3764372079.
 • WUNDERLICH, Antonia. Der Philosoph im Museum :die Ausstellung "Les Immatériaux" von Jean François Lyotard. Bielefeld: Transcript, 2008. 262 s. ISBN 9783899429374.
 • Beneš, Josef: Muzejní prezentace
 • Thinking about exhibitions. Edited by Reesa Greenberg - Bruce W. Ferguson - Sandy Nairne. 1st pub. London: Routledge, 1996. xxii, 487. ISBN 0-415-11590-6.
Výukové metody
teoretická příprava, skupinové projekty
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_015