MUBKO_B022 Studijní exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2 až 3 dny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/42, pouze zareg.: 0/42
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
poznat různé typy muzeí a jejich fungování;
ověřit si jak teoretické poznatky fungují v praxi
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět fungování muzejních institucí v praxi;
- srovnat specifika fungování jednotlivých institucí při reflektování odlišností v zaměření instituce, podmínkách pro činnost, vybavení atp.
Osnova
  • Studijní exkurze je několikadenní;
  • Je směrována do vybraného regionu zejm. České republiky, kde studenti navštíví vybraná muzea, památkové objekty, či významné přírodní lokality;
  • Cílem je seznámit studenty s různými typy muzeí, jejich expozicemi, výstavami, depozitáři a obecně s jejich chodem, studenti tak mohou poznat praktický chod těchto institucí.
Literatura
  • Národní muzeum Praha : průvodce : Historické muzeum (Variant.) : Historické muzeum ... Praha : průvodce.
  • TKÁČ, Vladimír. Morava, Slezsko :průvodce muzei, hrady, zámky, památníky, galeriemi, skanzeny, církevními, technickými a národními kulturními památkami, chráněnými krajinnými oblastmi a národními parky. 1. vyd. Opava: Optys, 1993. 244 s. ISBN 80-85819-01
  • Muzea a galerie v České republice (Přid.) : Muzea & galerie v České republice : [kapesní encyklopedie].
  • LINDNEROVÁ, Vladimíra. Galerie (muzea výtvarných umění) :základní statistické údaje o činnosti. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu - Centrum informací o kultuře, 1997. 9 s. ISBN 80-7068-116-0.
  • Česká republika : ilustrovaný průvodce po architektonických památkách : Česká republika (Variant.) : Atlas památek : Česká republika : ilustrovaný průvodce po architektonických památkách. 1. díl, A-N : Atlas památek : Česká republika : ilustrovaný průvod
Výukové metody
studijní exkurze
Metody hodnocení
Studijní exkurze, studenti vypracují hodnocení zhlédnutých institucí, na jehož základě jim bude udělen zápočet
Informace učitele
Počet účastníků je omezen kapacitou autobusu. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí, v jakém se uchazeči přihlásili.
Přesné náklady jsou oznámeny vždy začátkem semestru.
Přihláška na exkurzi se podává prostřednictvím formuláře, který zájemci obdrží na oddělení muzeologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 až 3 dny.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUBKO_B022