MUB_006 Základy práce s prameny a literaturou

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 M12
Předpoklady
MUB_001 Úvod do studia muzeologie
MUB_001 Úvod do studia muzeologie a muzeografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Porozumět systému knihoven a archivů v České republice a uspořádání jejich fondů;
porozumět kritickému hodnocení pramenů a literatury a použití výsledků pro vlastní práci
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v odborných zdrojích z knihoven a archivů;
- porozumět specifikům odborných textů, jejich tvorby a práce s nimi;
- správně používat bibliografické citace;
Osnova
 • Druhy tiskovin, typy knihoven v ČR a jejich organizace, typy knihovnických pomůcek pro čtenáře;
 • Základy katalogizace a bibliografické citace;
 • Platné normy, zákony a vyhlášky pro oblast knihovnictví v ČR;
 • Systém archivů v ČR, druhy archiválií, jejich přístupnost badatelům;
 • Archivní pomůcky pro badatele;
 • Kritika práce s prameny a literaturou;
 • Praktická cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  neurčeno
 • ČSN ISO 690 Bibliografická citace. Praha 1996
 • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
 • CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 247 s. ISBN 8024603233. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002. 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
 • CEJPEK, Jiří a Jiří KÁBRT. Základy knihovnictví. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. info
Výukové metody
teoretická příprava a praktické cvičení
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen zkouškou, pro jehož získání je nutné napsat písemný test z probrané látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_006