MUB_024 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Holman (cvičící)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (cvičící)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Rutar (cvičící)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
MUI_21 Bakalářský diplomový seminář
MUB_023 Seminář k bakalářské diplomové práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat závěrečnou bakalářskou práci
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Výukové metody
diplomová práce
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Informace učitele
Termíny konání obhajoby bakalářské práce se shodují s termínem konání bakalářské zkoušky a ty jsou vypisovány dle požadavků Studijního a zkušebního řádu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.