MUB_B005 Encyklopedie Brna I.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 13:00–13:50 G21, Čt 2. 4. 13:00–13:50 G21, Čt 23. 4. 13:00–13:50 G21, Čt 14. 5. 13:00–13:50 G21
Předpoklady
MUI_06 Práce s prameny a literaturou && MUI_01 Úvod do studia muzeologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět motivuje k týmové vědecké práci prostřednictvím metodiky zpracování encyklopedického hesla. Vede k základní orientaci v pramenné základně a analytickému přístupu k vytvořeným datovým souborům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět tvorbě hesel v encyklopediích
vytvořit heslo v encyklopedii
porozumět systému vyhledávání pramenů pro tvorbu encyklopedických hesel
interpretovat prameny pro potřeby encyklopedie
analyticky vyhodnotit tematické informace z pramenů a literatury k jednotlivým heslům
Osnova
 • 1. Základní pojmy: heslo, encyklopedie aj.
 • 2. Úvod do webové aplikace, struktura, sekce, vnitřní vazby, přístupová hesla
 • 3. Výběr tématu ke zpracování hesla – archivní prameny, literatura, alternativní zdroje
 • 4. Citační zdroje k tvorbě hesel - sekce literatura a prameny
 • 5. Sekce osobnosti – manuál k zadávání datových souborů
 • 6. Sekce události – manuál k zadávání datových souborů
 • 7. Vnitřní vazby – propojování zařazených hesel – vytváření časových, prostorových a sociálních sekvencí
 • 8. Obrazová dokumentace - zpracování v grafickém programu, zařazení do databáze
 • 9. Kontrola zpracovaných hesel, opravy, doplnění
Literatura
  doporučená literatura
 • VÁLKA, Josef. Od Velké Moravy do husitské revoluce (Podřaz.) : Přehled dějin Moravy. 1, Od Velké Moravy do husitské revoluce [Čerešňák a kol., 1980] : Přehled dějin Moravy. 1, Od Velké Moravy do husitské revoluce [Čerešňák a kol., 1983]. info
 • FASORA, Lukáš a Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 s. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • DVOŘÁK, Tomáš a Aleš VYSKOČIL. Jak psát dějiny velkých měst? Syntetické zpracování městských dějin jako teoretický a praktický problém v období informační revoluce. Projekt Velké dějiny Brna. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 15-30, 16 s. ISBN 978-80-7286-296-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • LEČBYCHOVÁ, Olga a Irena LOSKOTOVÁ. Internet Encyclopaedia of Brno History, the City on Display. In Wofgang Börner, Susane Uhlirz. 15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010. 1. vyd. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2011. s. 575-581, 7 s. ISBN 978-3-200-02448-9. URL info
 • LOSKOTOVÁ, Irena a Olga LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica, Brno: MU, 2011, roč. 36, č. 2, s. 634-638. ISSN 0231-5823. info
 • CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 1., A - M. 2., podstatně dopl. a aktual. Praha: Libri, 1998. 467 s. : f. ISBN 80-85983-44-3. info
 • CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2., N - Ž. 2. rozš. vyd. Praha: Libri, 1998. 482 s. : f. ISBN 80-85983-64-8. info
 • AUGUSTA, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 : multimediální encyklopedie. Edited by Helena Kučerová, Photo by Lucie Černá, Edited by Karel Čáslavský. Praha: Libri, 1997. 1 počítačo. info
 • Česká multimediální encyklopedie. Voznice: LEDA, 1996. 45000 hese. info
 • Encyklopedický dům. Česká multimediální encyklopedie [CD-ROM]. Voznice: LEDA, 1996. 1 CD-ROM :. info
 • Kdo byl kdo : v našich dějinách ve 20. století : multimediální encyklopedie na CD-ROM [CD-ROM]. Praha: Libri, 1996. 1 CD-ROM. info
 • Dějiny města Brna. 2. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1973. 378 s., ca. info
 • Dějiny města Brna. 1. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1969. 290 s., ca. info
 • HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C. Brno : stavební a umělecký vývoj města : Brno : building and artistic development of the town : Brno : édification et développement artistique de la ville : Brno : strojitel'noje i chudožestvennoje razvitije goroda. Vyd. 1. V Praze: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947. 370 s., 14. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
týmový projekt - zpracování skupiny souvisejících hesel
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.encyklopedie.brna.cz
Hesla se zpracovávají v aplikaci Internetová encyklopedie dějin Brna. K předmětu je nabízen doprovodný kurz v prostředí ELF. Vyučujícím schválená hesla budou zveřejněna na webu encyklopedie a dle potřeby mohou být v budoucnu členy autorského kolektivu IEDB upravována a doplňována.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_B005