MUB_B011 Mobilita sbírek

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Obrovská (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Obrovská
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:00–17:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou mobility sbírek, vyhodnocováním rizik a právními aspekty zápůjček sbírkových předmětů. Studenti by měli být následně schopni použít získané poznatky k vyřizování zápůjček sbírkových předmětů v praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět termínu mobilita sbírek,
použít získané poznatky k vyřizování zápůjček sbírkových předmětů,
porozumět právním aspektům zápůjček sbírkových předmětů.
Osnova
 • Úvod, základní pojmy.
 • Mobilita sbírek.
 • Vyhodnocování rizik (Facility report, Condition report, provenience).
 • Imunita proti zabavení (Immunity from Seizure) – mezinárodní právo ve vztahu k mobilitě sbírek.
 • Státní záruka (State Indemnity) – zahraničí a Česká republika (zákon č. 203/2006 Sb. a prováděcí metodický pokyn).
 • Princip due diligence.
 • Příklady z praxe.
Literatura
 • van Woudenberg, Nout: State Immunity and Cultural Object on Loan. 2012
 • Encouraging collections mobility : a way forward for museums in Europe. Edited by Susanna Pettersson - Monika Hagedorn-Saupe - Teijamari Jyrkkiö - Astr. Helsinki: Finnish National Gallery, 2010. 335 s. ISBN 9789515332868. info
 • The manual of museum exhibitions. Edited by Barry Lord - Gail Dexter Lord. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. xxv, 544. ISBN 0759102341. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_B011