MUB_B018 UMPRUM – umění, průmysl a muzeum v dlouhém 19. století

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Zapletal (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Zapletal
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 17:00–18:40 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs si klade ambici přiblížit studentům kontext dobového uměleckého průmyslu a jeho institucionalizaci do formy specializovaných veřejných muzeí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout důležité rysy dobového uměleckého průmyslu a jeho institucionalizaci do formy specializovaných veřejných muzeí
Osnova
 • 1. Úvodní přednáška, stručná rekapitulace směrů, pojmů.
 • 2. Město a společnost v 19. století. Průmyslová revoluce a její vliv na růst a proměnu městských aglomerací v Evropě, přesuny obyvatelstva, 'evropské říše', zrod občanské společnosti a jejích institucí, vztah k utváření veřejného prostoru: urbanismus, veřejné budovy, školy, divadla, pomníky a muzea.
 • 3. Instituce muzea v 19. století v Evropě, zrod muzejní instituce, specifika muzeí uměleckoprůmyslového typu.
 • 4. Fenomén světových výstav, vztah k uměleckoprůmyslovým muzeím a dobovému průmyslu.
 • 5. Ideální muzeum. Věda, umění a průmysl v teorii Gottfrieda Sempera. Vliv „semperiánství“ na uměleckoprůmyslová muzea jejich sbírkotvornou činnost a tvorbu expozic.
 • 6. Počátky fotografické techniky: Daguerre, Talbot, Niepce, Marey/Mikroskopické obrazy, rentgenografie, chronofotografie, role muzejní fotografie a sbírky předloh.
 • 7. Uměleckoprůmyslové hnutí - William Morris, John Ruskin, vliv na secesi a modernu v kontextu umprum muzeí, moderna a problém originality díla – dopad na proměnu funkce uměleckoprůmyslová muzea.
 • 8. Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v Rakousku-Uhersku (Vídeň předobrazem provincie), zakládací akty, statuta, kontext.
 • 9. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně v 19. století – vůdčí muzeum rakouské uměleckoprůmyslové provincie.
 • 10. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně ve 20. století – eliminace specifik muzea uměleckoprůmyslového, cesta k univerzálnímu muzeu umění.
 • 11. Moravská uměleckoprůmyslová muzea (Olomouc, Ostrava, Třebíč, Moravská Třebová) – charakteristika jednotlivých institucí, jejich osobnosti a zánik.
 • 12. Muzeum uměleckoprůmyslové - muzeum technické. Technická/technologická oddělení a vznik technických muzeí v Rakousku
Literatura
  doporučená literatura
 • Claudio Magris: Dunaj, Praha 1992.
 • Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc - Brno 2002.
 • Peter Noever (ed.): Kunst und Industrie. Die Anfänge des Museums für angewandte Kunst in Wien, Ostfildern 2001.
 • Otakar Kirsch: (Po)zapomenutí nositelé paměti. Německé muzejnictví na Moravě, Brno 2014.
 • Carl E. Schorske: Vídeň na přelomu století, Brno 2000.
 • Eric Hobsbawm: The Age of Empire 1875 – 1914, London 1987.
 • Taťána Petrasová-Helena Lorenzová (eds.): Dějiny českého výtvarného umění III. (1780-1890), Praha 2001.
 • Barbara Mundt: Die deutschen Kunstgewerbemuseen im 19. Jahrhundert, München 1974.
 • Bronislava Gabrielová: K dějinám Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně, Brno 1971.
 • Petr Tomášek (ed.): Moravská národní galerie, Brno 2011.
 • Julius Bryant- Marie-Louise von Plessen (eds.): Art and Design for All. The Victoria and Albert Museum. Die Entstehungsgeschichte des weltweit führenden Museums für Kunst und Design, München 2011.
 • Lada Hubatová-Vacková-Pavla Pečinková-Martina Pachmannová (eds.): Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Praha 2014.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
referát/zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MUB_B018