MUB_B030 Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 26. 9. 14:00–17:40 K23, Čt 17. 10. 14:00–17:40 K23, Čt 7. 11. 14:00–17:40 K23, Čt 28. 11. 14:00–17:40 K23, Út 10. 12. 12:00–13:40 M11, Čt 12. 12. 13:00–14:40 M12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou následující: porozumět významu fenoménu kultury a kulturních dějin ve vývoji společnosti; osvojit si historické mezníky, osobnosti a legislativu, které formovaly kulturní politiky především v zemích středoevropského prostoru v průběhu 19. a 20. století.
Výstupy z učení
- identifikovat a popsat důležité rysy hlavních period kulturních dějin, zaměřených na země střední Evropy, zejména země bývalého Rakousko-Uherska;
- porovnat rozdíly kulturních politik v přístupu jednotlivých zemí ke kulturnímu dědictví;
- znát nejdůležitější fondové a kulturní instituce a jejich vývoj;
- analyzovat stav a směřování legislativy a kulturní politiky
Osnova
 • Úvod do problematiky, předmět, metody, základní literatura, periodizace, prameny.
 • Fenomén kultury v dějinách lidské společnosti, kulturotvorní proces.
 • Vývoj institucionalizace kulturních institucí (památková péče, muzea, archivy, knihovny).
 • Kulturní politika, smysl a cíle, limity, vývoj.
 • Mezinárodní dohody, legislativa.
Literatura
 • Hruškovic, M. Kultúrna politika. Bratislava, 1986.
 • Friedlell, E. Kulturní dějiny novověku I., II. Praha, 2006.
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha, 2005.
 • CIULISOVÁ, Ingrid: Osudy pamiatok Slovenska 1919-1949. Bratislava, 1994.
 • Cave, C. – Negussie, E. World Heritage Conservation: The World Heritage Convention, Linking Culture, New York, 2017.
 • Murphy, Bernice L. (ed.) Museums, Ethics and Cultural Heritage, Routledge, 2016.
 • Hanuš, J. Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století. Brno, 2002.
 • Desmarais, France (ed.). Countering Illicit Traffic in Cultural Goods. The Global Challenge of Protecting the World Heritage. Paris: ICOM, 2015.
 • Alavera, B. (ed.). Školská vedná a kultúrna politika na Slovensku pred a po roku 1989 v európskom kontexte. Bratislava, 2003.
 • Patočka J., Heřmanová E. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha, 2008.
 • Burke, P. Co je kulturní historie? Praha, 2011.
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
písemný test z probrané látky
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MUB_B030