MUI_38 Dějiny muzejnictví v českých zemích I.

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studentky a studenti budou schopni pochopit důležité trendy ve vývoji muzejnictví v Čechách na Moravě a ve Slezsku a budou je umět zařadit do dobového kulturního, politického a myšlenkového kontextu. Budou schopni zhodnotit význam muzejních institucí, jejich sbírek a jednotlivých muzejních pracovníků v dějinách tohoto oboru. Budou umět popsat přínos českých zemí pro rozvoj muzeologického myšlení ve světě.
Osnova
 • Vymezení základních termínů (historická muzeologie, muzejní a soukromé sběratelství, muzeum, muzejní sbírka atd.), typologie muzeí v 19. a 20. stol., periodizace muzejnictví v českých zemích, literatura a prameny. Premuzejní období – soukromé šlechtické, měšťanské a církevní sbírky 17. a 18. stol. Sbírky školských a vědecky zaměřených institucí v 18. stol. Založení prvních muzejních institucí v českých zemích – těšínské a opavské muzeum. Vznik, zaměření, činnost a výrazné osobnosti zemských muzeí v 1. pol. 19. stol. – Františkovo muzeum. Vznik, zaměření, činnost a výrazné osobnosti zemských muzeí v 1. pol. 19. stol. – Vlastenecké muzeum v Čechách. Počátky a rozvoj regionálních muzeí v 60.-90. letech 19. stol. Specializovaná muzea a jejich vývoj ve 2. pol. 19. stol. – uměleckoprůmyslové hnutí. Velké výstavy 90. let a jejich vliv na regionální muzejnictví, snahy o reorganizaci, muzejní sjezdy, Kliment Čermák. Zemská muzea na přelomu 19. a 20. stol. Přelom 19. a 20. stol. a konstituování nových specializovaných muzeí. Muzejnictví v českých zemích v období první světové války.
Literatura
  povinná literatura
 • Špét, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví (do roku 1945). 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004.
  doporučená literatura
 • Špét, Jiří: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha b.d.
 • SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti : příběh Národního muzea. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2001. 419 s. ISBN 8071853992. info
 • NEKUDA, Vladimír. 150 let Moravského musea v Brně : stručný přehled historického vývoje. V Brně: Moravské museum, 1969. info
 • 150 let Národního muzea v Praze. Praha 1968
  neurčeno
 • SKLENÁŘ, Karel. Společnost národního muzea v dějinách i v současnosti. 1 vyd. Praha: ARSCI, 2007. 95 s. ISBN 9788086078748. info
 • PETRÁŇ, Josef. Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze : do roku 1948. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • KALUS, Jaromír, Jiří PERNES a Vladimír TKÁČ. Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Profil, 1988. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4215
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/MUI_38

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:27, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému