MUI_54 Hmotná kultura a každodenní život IV.

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti budou schopni popsat základní trendy vývoje společnosti českých zemí v 17. a 18. století. Dokážou charakterizovat významné projevy tehdejší hmotné kultury a srovnat specifické formy „každodennosti“ v rámci života jednotlivých společenských složek (panovník, šlechta, měšťané, poddaní ap.).
Osnova
 • Charakteristika období baroka – základní tendence a nové směry v myšlení, umění, politice, náboženském a hospodářském vývoji. Postavení a role panovníka v barokní společnosti, vídeňský císařský dvůr – funkce, struktura, jeho vliv na materiální kulturu v českých zemích. Armáda – změny v jejím fungování v průběhu 17. a 18. století, každodennost armádního života. Pěchota, jezdectvo, dělostřelectvo – struktura, výzbroj, výstroj. Šlechta – změny v postavení a struktuře šlechty po Bílé hoře, typy šlechtických sídel, jejich vybavení, strava, oděv. Běh života šlechty – narození, dospívání, pohřeb atd., způsob trávení volného času. Církev – náboženská situace po Bílé hoře, struktura světského i řeholního kléru v českých zemích – každodennost, interiér a architektura barokního kostela a kláštera – typické prvky. Měšťané – typy měst v českých zemích, cechy a manufaktury, struktura městského obyvatelstva. Způsob života měšťanů, interiér a uspořádání měšťanského domu, oděv, strava. Poddaní - vztahy mezi poddanými a vrchností, typy rent, režijní velkostatek – způsoby jeho hospodaření. Struktura venkovského obyvatelstva, uspořádání a interiér vesnického domu, materiálbí kultura, každodennost, strava, oděv. Židovská menšina - vývoj a její postavení v rámci barokní společnosti, způsob obživy, běh života (narození, dospívání, svatba, smrt), náboženská tradice, materiální kultura, interiér židovského domu.
Literatura
 • JANÁČEK, Josef. Jindřich Matyáš Thurn (Obsaž.) : Velké osudy. info
 • Honl, Ivan: Z minulosti karetní hry v Čechách. Praha 1947
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití za Rudolfa II. Praha: Maxdorf, 1997. 207 s. ISBN 80-85800-67-5. info
 • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 332 s. ISBN 80-7113-004-4. info
 • JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 568 s., [1. info
 • BROFT, Miroslav. Vojenské dějiny Československa. 2. díl, (1526-1918). Edited by Zdeněk Procházka. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1986. 588 s. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny., Doba předbělohorská. Kn. 1, [1526-1547]. D. 1. Praha: Academia, 1968. info
 • JANÁČEK, Josef. Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 76 s. info
 • Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské : [1350-1450]. Edited by Zoroslava Drobná - Jan Durdík. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1956. 101 s., 38. info
 • WINTER, Zikmund. Český průmysl a obchod v XVI. věku. Edited by J. V. Šimák. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. info
 • WINTER, Zikmund. Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. V Praze: J. Otto, 1913. info
 • WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, 1526-1620. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. info
 • WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. info
 • WINTER, Zikmund. Život církevní v Čechách : kulturně-historický obraz z 15. a 16. století. Sv. 1. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895. info
 • WINTER, Zikmund. Dějiny kroje v zemích českých. 2, Od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. V Praze: F. Šimáček, 1893. info
 • WINTER, Zikmund. Kuchyně a stůl našich předků : líčení dějepisné ze XVI. století. V Praze: Dr. Frant. Bačkovský, 1892. info
 • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.). V Praze: Nákladem Matice české, 1892. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná nebo ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2009, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/MUI_54

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému