MUKS58 Encyklopedie Brna

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět tvorbě hesel v encyklopediích
vytvořit heslo pro encyklopedii
porozumět systému vyhledávání pramenů pro tvorbu encyklopedických hesel
interpretovat prameny pro potřeby encyklopedie
analyticky vyhodnotit tematické informace z pramenů a literatury k jednotlivým heslům
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: • samostatně zpracovat související soubor encyklopedických hesel • vytvářet relevantní vazby mezi encyklopedickými hesly v rovině obsahové, chronologické a topografické • řídit tematicky vymezený pracovní mikrotým v rámci autorského kolektivu encyklopedie
Osnova
 • 1. Základní pojmy: heslo, encyklopedie aj.
 • 2. Úvod do webové aplikace, struktura, sekce, vnitřní vazby, přístupová hesla
 • 3. Citační zdroje k tvorbě hesel - sekce literatura a prameny
 • 4. Zadání - výběr z tematických okruhů k individuálním zpracování konkrétní skupiny hesel
 • 5. Sekce osobnosti - příprava dat, zpracování hesla
 • 6. Sekce události - příprava dat, zpracování hesla
 • 7. Sekce objekty (trojrozměrný předmět) - příprava dat, zpracování hesla
 • 8. Sekce stavby - příprava dat, zpracování hesla
 • 9. Sekce archeologie - příprava dat, zpracování hesla
 • 10. Obrazová dokumentace - zpracování v grafickém programu, zařazení do databáze
 • 11. Vnitřní vazby - propojování zařazených hesel
 • 12. Kontrola zpracovaných hesel, opravy, doplnění
 • 13. Kontrola zpracovaných hesel, opravy, doplnění
Literatura
  doporučená literatura
 • VÁLKA, Josef. Od Velké Moravy do husitské revoluce (Podřaz.) : Přehled dějin Moravy. 1, Od Velké Moravy do husitské revoluce [Čerešňák a kol., 1980] : Přehled dějin Moravy. 1, Od Velké Moravy do husitské revoluce [Čerešňák a kol., 1983]. info
 • LEČBYCHOVÁ, Olga a Irena LOSKOTOVÁ. Internet Encyclopaedia of Brno History, the City on Display. In Wofgang Börner, Susane Uhlirz. 15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010. 1. vyd. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2011. s. 575-581. ISBN 978-3-200-02448-9. URL info
 • LOSKOTOVÁ, Irena a Olga LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. Brno: MU, 2011, roč. 36, č. 2, s. 634-638. ISSN 0231-5823. info
 • CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 1., A - M. 2., podstatně dopl. a aktual. Praha: Libri, 1998. 467 s. : f. ISBN 80-85983-44-3. info
 • CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2., N - Ž. 2. rozš. vyd. Praha: Libri, 1998. 482 s. : f. ISBN 80-85983-64-8. info
 • AUGUSTA, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 : multimediální encyklopedie. Edited by Helena Kučerová, Photo by Lucie Černá, Edited by Karel Čáslavský. Praha: Libri, 1997. 1 počítačo. info
 • Česká multimediální encyklopedie. Voznice: LEDA, 1996. 45000 hese. info
 • Encyklopedický dům. Česká multimediální encyklopedie [CD-ROM]. Voznice: LEDA, 1996. 1 CD-ROM :. info
 • Kdo byl kdo : v našich dějinách ve 20. století : multimediální encyklopedie na CD-ROM [CD-ROM]. Praha: Libri, 1996. 1 CD-ROM. info
 • Dějiny města Brna. 2. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1973. 378 s., ca. info
 • Dějiny města Brna. 1. Edited by Jaroslav Dřímal - Václav Peša. Vyd. 1. Brno: Blok, 1969. 290 s., ca. info
 • HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C. Brno : stavební a umělecký vývoj města : Brno : building and artistic development of the town : Brno : édification et développement artistique de la ville : Brno : strojitel'noje i chudožestvennoje razvitije goroda. Vyd. 1. V Praze: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947. 370 s., 14. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
individuální projekt
Informace učitele
Výuka bude probíhat formou e-learningových kurzů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.