NARD50 Metodologie literární vědy

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 76 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako problémově založený úvod do koncepcí, metod a strategií konkrétních odvětví literární vědy. Jako takový seznamuje studenty s tradičními i inovativními směry literární vědy, představuje jim moderní (anglickou)literárněvědnou terminologii a poskytuje jim nástroje pro adekvátní uchopení jejich studia a disertačních prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v moderních směrech literárněvědného bádání;
- používat moderní literárněvědnou terminologii v angličtině;
- používat konkrétní nástroje a metody literární vědy pro své studium;
- aplikovat tyto nástroje a metody při psaní disertační práce i dalších odborných textů.
Osnova
  • Ruský formalismus, strukturalismus, estetická iluze, klasická a post-klasická naratologie, kognitivní naratologie, teorie fikčních světů, post-strukturalismus, kulturní studia, digital humanities, transmedialita, fenomenologie a hermeneutika, recepční teorie.
Literatura
  • A history of Russian literary theory and criticism : the soviet age and beyond. Edited by Jevgenij Dobrenko - Galin Tichanov. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2011. xvi, 406. ISBN 9780822944119. info
  • Literary theoryan introduction. Edited by Terry Eagleton. Anniversary ed., 2nd ed. Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2008. xiv, 234 p. ISBN 9781118306291. info
  • RYAN, Michael. Literary theory : a practical introduction. 2nd ed. Malden, Mass.: Blackwell, 2007. ix, 238. ISBN 9781405107198. info
  • The Johns Hopkins guide to literary theory & criticism. Edited by Michael Groden - Martin Kreiswirth - Imre Szeman. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. xvii, 985. ISBN 0801880106. info
  • Literary theory : an anthology. Edited by Julie Rivkin - Michael Ryan. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xx, 1314. ISBN 1405106964. info
  • CULLER, Jonathan D. Literary theory : a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 149 s. ISBN 019285383X. info
  • CUDDON, J. A. A dictionary of literary terms and literary theory. 3rd ed. Oxford: Blackwell Reference, 1991. xviii, 105. ISBN 0631172149. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test ze základních pojmů, 10 otázek, 60% správných odpovědí nutno pro úspěšné absolvování kurzu.
Informace učitele
Výuka probíhá v angličtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/NARD50