NARD50 Metodologie literární vědy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Gross Čapková
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako problémově založený úvod do koncepcí, metod a strategií konkrétních odvětví literární vědy. Jako takový seznamuje studenty s tradičními i inovativními směry literární vědy, představuje jim moderní (anglickou)literárněvědnou terminologii a poskytuje jim nástroje pro adekvátní uchopení jejich studia a disertačních prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v moderních směrech literárněvědného bádání;
- používat moderní literárněvědnou terminologii v angličtině;
- používat konkrétní nástroje a metody literární vědy pro své studium;
- aplikovat tyto nástroje a metody při psaní disertační práce i dalších odborných textů.
Osnova
  • Ruský formalismus, strukturalismus, estetická iluze, klasická a post-klasická naratologie, kognitivní naratologie, teorie fikčních světů, post-strukturalismus, kulturní studia, digital humanities, transmedialita, fenomenologie a hermeneutika, recepční teorie.
Literatura
  • A history of Russian literary theory and criticism : the soviet age and beyond. Edited by Jevgenij Dobrenko - Galin Tichanov. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2011. xvi, 406. ISBN 9780822944119. info
  • Literary theoryan introduction. Edited by Terry Eagleton. Anniversary ed., 2nd ed. Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2008. xiv, 234 p. ISBN 9781118306291. info
  • RYAN, Michael. Literary theory : a practical introduction. 2nd ed. Malden, Mass.: Blackwell, 2007. ix, 238. ISBN 9781405107198. info
  • The Johns Hopkins guide to literary theory & criticism. Edited by Michael Groden - Martin Kreiswirth - Imre Szeman. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. xvii, 985. ISBN 0801880106. info
  • Literary theory : an anthology. Edited by Julie Rivkin - Michael Ryan. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xx, 1314. ISBN 1405106964. info
  • CULLER, Jonathan D. Literary theory : a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 149 s. ISBN 019285383X. info
  • CUDDON, J. A. A dictionary of literary terms and literary theory. 3rd ed. Oxford: Blackwell Reference, 1991. xviii, 105. ISBN 0631172149. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test základních pojmů, 10 otázek, 60% správných odpovědí nutno pro úspěšné absolvování kurzu.
Informace učitele
Výuka probíhá v angličtině.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NARD50