NJDII_001 Didaktika I - pozorování

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 L42
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums. Předpokladem je ukončení bakalářského nebo jiného srovnatelného studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs si klade za cíl zprostředkovat teoretický základ pro náslechové hodiny vyučování. Studentům bude poskytnuta dostatečná teoretická průprava k tomu, aby mohli absolvovat praxi, která má v následujícím semestru má podobu náslechů a od třetího semestru navazuje ve formě vlastní výuky kombinované s dalšími prakticky orientovanými aktivitami v předepsané dotaci.
Výstupy z učení
Student bude schopen využívat teoretické znalosti nutné k analýze výuky a náslechu.
- Student bude schopen hospitovat a provádět evaluaci výuky
- Student bude schopen poskytnout kolegům zpětnou vazbu
Student bude schopen kriticky reflektovat vlastní výuku
Osnova
 • Seminarplan:
 • 1. Warum Analyse und Beobachtung? Ziele von Unterrichtshospitationen
 • 2. Grundlegende Begriffe, beeinflussende Faktoren und Verfahren
 • 3. Formen der Beobachtung
 • 4. Analysekriterien
 • 5. Kooperative Analyse von Unterrichtsbeispielen (Videos)
 • 6.Pannen und Fehler bei der Beobachtung
 • 7. Erstellen eines Analyse- Beobachtungsbogens
 • 8. Dokumentation und Auswertung
Literatura
 • ZIEBELL, Barbara. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2007. 1 DVD-vide. ISBN 9783468496196. info
 • ZIEBELL, Barbara a Herrad MEESE. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2002. 174 s. ISBN 3468496338. info
 • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
 • SÖNTGEN, Willy. Unterrichtsanalyse : methodische Ansätze und ihre wissenschaftstheoretischen Implikationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 1992. 145 s. ISBN 3860640283. info
Výukové metody
Četba odborně didaktických textů
plenární diskuse
práce ve skupinách se sekundární literaturou a videem
prezentace postřehů a analýzy simulované výuky
Metody hodnocení
Vstupní referát na základě četby odborného textu 75% účast na hodinách
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
studenti si tento předmět zapisují v 1. semestru studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJDII_001