EN

FF:NJDSJ_1 Doktorandský sem.- něm. jaz. I - Informace o předmětu

NJDSJ_1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Německá literatura na úrovni bc. zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s moderními trendy v německé literární vědě.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen se orientovat v nejnovějších trendech zkoumání současné literární teorie, tyto poznatky bude schopen aplikovat na přípravě vlastních výzkumných otázek.
Osnova
  • Tématické okruhy předmětu se mění podle návrhů hostujících přednášejících, kteří se na výuce podílejí. v roce 2019 bude v kurzu přednášet W. Muller Funk
Literatura
  • Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1972. info
Výukové metody
Přednáška hostujících profesorů
Metody hodnocení
Protokol nebo seminární práce (podle zaměření specializace studenta)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Přednášky zajišťují jazykovědci z partnerských univerzit (Greifswald, Regensburg, Wuerzburg a další)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: podle individuální domluvy se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/NJDSJ_1