NJDSL41 Odborná publikace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během studia se předpokládá průběžná prezentace dílčích výsledků práce jak formou článků v odborných časopisech, tak příspěvků na konferencích či specializovaných kolokviích. Udělení zápočtu na základě doložené odborné publikace zajišťuje školitel. Předmět je provázán se specializovaným kurzem magisterského studia Výběrová přednáška, na němž dokotorand aktivně přednáší, nebo je spoluvadavatelem sborníku z této přednáškové řady.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prokázat, že je schopen pronést odbornou přednášku v kurzu Výběrová přednáška, popř. že je schopen být spoluvydavatelem sborníku příspěvků z této přednášky. Student bude schopen samostatně řešit nové literárněvědné problémy s kompetentním využitím odpovídajících zdrojů a metod;
Osnova
  • Minimálně jedna přednáška na semestrovém kurzu Výběrová přednáška
  • Pokud možno podíl na vydání sborníku z této přednášky
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednáška Vydání sborníku
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJDSL41