NJDSL411 Odborný referát - konference

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během studia se předpokládá průběžná prezentace dílčích výsledků práce formou příspěvků na konferencích či specializovaných kolokviích, které UGNN pořádá například během Týdne humanitních věd. Udělení zápočtu na základě doložené odborné publikace zajišťuje školitel.
Výstupy z učení
Student bude schopen prezentovat výsledky svého bádání na odborném fóru. Student bude schopen obhájit výsledky své práce v odborné diskusi s odborníky. Student bude schopen samostatně řešit nové literárněvědné problémy s kompetentním využitím odpovídajících zdrojů a metod;
Osnova
  • Dle daných konferencí a odborných setkání
Výukové metody
Přednáška, konferenční příspěvěk, workshop
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/NJDSL411