NJDSL4_20 Teze

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Teze jsou odevzdávány na studijní oddělení FF zpravidla společně s disertací, vždy v dostatečném předstihu před obhajobou, a jsou k dispozici oborové a zkušební komisi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Před definitivním dopracováním disertace doktorand připraví rovněž teze práce ve formě autoreferátu, v němž představí základní charakteristiky svého výzkumu a vymezí přínos prezentovaného díla pro širší kontext odborných bádání v dané oblasti. Teze obsahují rovněž stručné jinojazyčné shrnutí a kompletní seznam pramenů, literatury a dalších zdrojů použitých v disertaci.
Výstupy z učení
Student bude schopen sumarizovat a zobecnit klíčové výsledky svého bádání a představit je srozumitelnou formou odborné veřejnosti.
Osnova
  • Před definitivním dopracováním disertace doktorand připraví rovněž teze práce ve formě autoreferátu, v němž představí základní charakteristiky svého výzkumu a vymezí přínos prezentovaného díla pro širší kontext odborných bádání v dané oblasti. Teze obsahují rovněž stručné jinojazyčné shrnutí a kompletní seznam pramenů, literatury a dalších zdrojů použitých v disertaci.
Literatura
  • individuální literatura k disertačnímu tématu
Výukové metody
Samostatná tvůrčí práce
Metody hodnocení
Odevzdání tezí
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJDSL4_20