NJDSL_1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Student během práce na disertační práci musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Přednášková účast na pravidelném přednáškovém kurzu k tendencím současné německé literatury nebo na alternativě v jiném germánském jazyce.
Výstupy z učení
Student bude schopen se zorientovat ve svém disertačním tématu, začlenit jej do širších literárně historicých souvislostí. Student bude schopen odborné veřejnosti přednést výsek svého tématu, jež se váže k současné literatuře.
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Účast na přednáškovém cyklu k tendencím současné literatury je závislá na programu cyklu v daném semestru.
Literatura
  • Individuálně stanovená literatura k tématu práce.
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: podle individuální domluvy se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJDSL_1