NJDS_002 Německá středověká literatura

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 A24, kromě Pá 14. 4.
Předpoklady
Předmět je určen pro doktorské studenty se specializací Zemské jazyky v programech bohemistiky a latinské medievistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu seznámí se základními díly německé středověké literatury období starohornoněmeckého, středohornoněmeckého a raně novohornoněmeckého.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni pojmenovat a vyjádřit se k obsahu základních děl německé středověké literatury.
Osnova
  • Behandelte Werke: 1. Das Hildebrandslied 2. Muspilli 3. Wiener Genesis 4. Zaubersprüche - kouzelné formule 5. Das Vaterunser, Credo in Deo - Otčenáš, Věřím v Boha 6. Otfried von Weißenburg 6. Das Annolied 7. Minnesang 8. Höfischer Epos - dvorský epos 9. Das Nibelungenlied - Píseň o Nibelunzích 10. Ackermann aus Böhmen
Literatura
  • Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittalters.Stuttgart 1997.
  • HARTMANN. Erec : mittelhochdeutscher Text und Übertragung von Thomas Cramer. Edited by Thomas Cramer. 27. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007. 453 s. ISBN 9783596260171. info
Výukové metody
Přednáška - Vortrag
Metody hodnocení
písemné kolokvium schriftliches Kolloquium
Informace učitele
Přehled starší německojazyčné literatury období středověku a raného novověku Významné žánry a látky – duchovní literatura, dvorská epika, dvorská lyrika – minnesang, didaktická a moralizující tvorba, mystika, překlady Bible do němčiny; odborná literatura pozdního středověku Starší německojazyčná literatura v českých zemích, literatura na přemyslovském dvoře, lucemburské období Funkce a vzájemné vztahy v rámci literární tvorby v jednotlivých zemských jazycích Rozdělení vyučujících v jarním semestru 2023: 24. 2. 2023, 10-12 V. Brom 24. 3. 2023, 10-12 V. Brom 19. 5. 2023, 10-14 S. Stanovská
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/NJDS_002