NJDS_CJ Cizí jazyk (DS) - publikace a referát

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen k potvrzení jazykových kompetencí studenta na základě prokázané odborné publikace nebo ústní prezentace na odborném fóru v cizím jazyce (mimo vlastní jazyk oboru).
Výstupy z učení
potvrzení jazykových kompetencí v odborné komunikaci v dalším cizím jazyce
Osnova
  • individuální konzultace se zřetelem k tématu a formě publikace či prezentace
Literatura
  • Individuálně stanovená literatura k tématu publikace.
Výukové metody
individuální konzultace, samostatná práce
Metody hodnocení
doložená odborná publikace nebo prezentace; potvrzení v kompetenci školitele
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: podle individuální domluvy se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.