NJII_133B Vlastní jména v němčině

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V přednášce budou shrnuty základní rysy proprií jako zvláštní vrstvy slovní zásoby, zvláště jejich klasifikace (s důrazem na jména osobní a místní). Zohledněno bude i srovnání s jinými jazyky, zvláště s češtinou
V seminářích budou v rámci referátů podrobněji rozebírány jednotlivé skupiny vlastních jmen (jejich jazykové rysy, specifika v užití, původ ap.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vymezit jednotlivé typy vlastních jmen a jejich specifika; charakterizovat antroponyma v češtině a němčině včetně historických tvarů; identifikovat a využít relavantní onomastické příručky, databáze a základní odbornou literaturu; vysvětlit vybrané doklady historické slovní zásoby v onomastickém materiálu.
Osnova
 • úvod do onomastiky
 • specifika proprií v lexiku
 • klasifikace vlastních jmen
 • antroponyma
 • toponyma
 • srovnání nejčetnějších německých a českých osobních jmen
 • srovnání typů vybraných německých a českých místních jmen
 • exonyma v němčině a češtině
Literatura
 • Kunze, Konrad: dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. 5. Aufl. München 2004.
 • Brechenmacher, J.K.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen, Bd. 1-2, 1960-63.
 • Schwarz, Ernst: Sudetendeutsche Familiennamen des 15. und 16. Jahrhunderts, München 1973.
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Etymologie und Deutung in der Namenkunde. In Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. Lehr- und Handbücher zur Onomastik. 1. vyd. Hamburg: Baar, 2004. s. 93-106. ISBN 3-87690-808-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Ivan LUTTERER. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 317 s. ISBN 80-7311-025-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno, 2002. s. 128-135. ISBN 80-210-2885-8. info
 • LUTTERER, Ivan, Milan MAJTÁN a Rudolf ŠRÁMEK. Zeměpisná jména Československa : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982. 373 s. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2, M-Ž : dodatky, doplňky, přehledy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 962 s. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1, A-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 573 s. info
 • SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 317 s. info
 • SVOBODA, Jan a Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 5, Dodatky k dílu Antonína Profouse. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 673 s. info
 • PROFOUS, Antonín a Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 4, S-Ž. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 864 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 3, M-Ř. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 2, CH-l. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1949. 705 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 1, A-H [Profous, 1947]. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1947. info
 • KLUGE, Friedrich. Deutsche Namenkunde : Hilsbüchlein für den Unterricht in den oberen Klassen der höheren Lehranstalten. 3. Aufl. Leipzig: Quelle & Meyer, 1924. info
Výukové metody
přednášky, rozbor jmen jednotlivých typů; ústní referát písemná verze referátu nebo seminární práce - představení vybraných jmen různých kategorií
Metody hodnocení
práce v seminářích, referát v ústní i písemné podobě
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/NJII_133B