NJII_251A Stylistika textu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G23, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
Stylistika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
seznámit studující s komunikačními oblastmi Alltag, Fachkommunikation, institutionelle Kommunikation, Massenmedien a Belletristik z textově stylistického hlediska
vymezit a charakterizovat jednotlivé textové druhy z těchto oblastí
podrobit vybrané texty komplexní textově stylistické analýze
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
charakterizovat jednotlivé komunikační oblasti z hlediska textově stylistického
určit a stylisticky komplexně analyzovat jednotlivé textové druhy z těchto oblastí
Osnova
 • Hlavní okruhy:
 • Stylistika textových druhů (Textsortenstilistik)
 • Definice textového druhu (Textsorten)
 • Komunikační oblasti (Kommunikationsbereiche)
 • Metody stylistické analýzy
 • Texty každodenní komunikace
 • Texty z masmédií
 • Texty ekonomicko správní
 • Texty právní
 • Texty odborné a vědecké
 • Texty beletristické
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
  neurčeno
 • Sandig, Barbara: Textstilistik des Deutschen. Berlin - New York 2006.
 • Lenk, Hartmut E.H.: Praktische Textsortenlehre. Ein Lehr- und Handbuch der professionellen Textgestaltun. Helsinki 1993
 • MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016. Munishop Digitální knihovna FF MU info
 • MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7. info
 • FIX, Ulla, Hannelore POETHE a Gabriele YOS. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger :ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2., korrigierte Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002. 236 s. ISBN 3-631-39888-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky (1 hod.) a seminář k praktické analýze textů (1 hod.)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem nebo zkouškou na základě provedení písemné stylistické analýzy předloženého textu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJII_251A