NJII_258 Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
PhDr. Dana Spěváková (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 G24
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "NJDII_001 Didaktika I - pozorování" und des Hospitationspraktikums "NJDII_004 Pedagogická praxe průběžná I". Předpokladem je absolvování germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení kurzů NJDII_001 a NJDII_004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na studenty učitelství, prověřuje znalost a schopnost aplikace základních didaktických znalostí. Kromě principiálních znalostí zaměřených na přípravu, provedení a hodnocení výuky jsou metodologicky kontextualizovány základní kompetence (čtení, poslouchání, mluvení, psaní). Seminář představuje didaktickou nástavbu, neboť vychází z jazykovědných předmětů vyučovaných v magisterském cyklu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni se orientovat v pěti klíčových kompetencích. Studenti budou disponovat znalostmi o teoreticko-metodologických základech oboru.
Osnova
 • 16.10.2020 prof. Iva Zündorf: Výslovnostní školení a diagnostika ve výuce němčiny jako cizího jazyka
 • 13.11.2020 doc. Jiřina Malá: Frazeodidaktika
 • 27.11.2020 dr. Dana Spěváková: Testování gramatické kompetence dle SERR (C-testy)
 • 11.12.2020 dr. Vlastimil Brom: Elektronické zdroje pro využití ve němčiny jako cizího jazyka
 • 15.1.2021 dr. Markéta Hotařová: Využití jazykových korpusů ve výuce němčiny jako cizího jazyka, kolokace, didaktické aplikace
Literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
 • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
 • DOYÉ, Peter. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 5. Aufg. Berlin: Langenscheidt, 1992. 223 s. ISBN 3468494378. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 160 s. ISBN 3-468-49679-6. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Seminární práce
Práce ve skupinách
Plenární diskuse
Domácí úlohy
Účast minimálně 75%
Prezentace a rozbor vytvořeného otevřeného kurzu
Metody hodnocení
Komentovaný výstup v podobě seminární práce, která bude reflektovat vybranou část didaktizace výukové jednotky. Student si sám zvolí téma a učitele, se kterým bude svou práci individuálně konzultovat. Výsledná práce se stane součástí portfolia ke státní závěrečné zkoušce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Student si volí předmět, který nezapočítává v rámci povinného penza povinně-volitelných předmětů svého studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJII_258