NJII_3243B Odborný jazyk

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G25
Předpoklady
Znalosti a jazyková kompetence minimálně na bakalářské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka z pohledu jazykovědného a translatologického v teorii i praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti teoreticky schopni identifikovat a zařadit text v systému odborného jazyka a provést jeho analýzu. Budou seznámeni s nástroji pro překlad odborného jazyka a získají další praktické kompetence nutné pro zvládnutí odborného překladu.
Osnova
  • Členění odborného jazyka, textové druhy; Gramatická charakteristika odborného jazyka; Postavení odborného jazyka z hlediska variet a stylů; Lexikálně sémantická charakteristika odborného jazyka; Terminologie a Terminologizace; Syntaktická specifika odborného jazyka; Odborný jazyk a text; Lexikografie a odborný jazyk; Jádrem práce v tomto semináři je seznámení se specifiky překladu odborných textů, dále práce s ukázkami textů právnického (dostupné vzory právních dokumentů) a technického zaměření (návody k použití). Výstupem bude portfolio překladů drobných úředních dokumentů, vzory smluv a ukázek dalších odborných textů (manuály apod.)
Literatura
    doporučená literatura
  • ROELCKE, Thorsten. Fachsprachen. 3., neu bearb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 2010. 269 s. ISBN 9783503122219. info
  • PELKA, Roland a Dieter MOHN. Fachsprachen. Tubingen: Niemeyer, 1984. 171 s. ISBN 3-484-25130-1. info
  • Fachsprachen. Edited by Walther von Hahn. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981. vi, 396. ISBN 3534071417. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Písemná zkouška, portfolio odborných překladů
Vyučovací jazyk
Němčina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJII_3243B