NJII_3514B Německá korpusová lingvistika a elektronické zdroje

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
znalosti lingvistiky na bakalářské úrovni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmětem a cílem předmětu je teorie korpusové lingvistiky, metodologie zkoumání jazyka na podkladu korpusových dat, znalost kritérií pro výběr korpusového nástroje vzhledem k charakteru výzkumné otázky a zvládnutí korpusové rešerše.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli studenti získat vhled do teorie korpusové lingvistiky a měl by zvládnout základní praktické aplikace metod zkoumání jazyka na podkladu korpusových dat, především by měli být schopni formulovat vlastní korpusově-lingvistické otázky a na základě nabytých dovedností najít způsob, jak na ně odpovědět.
Osnova
 • Výuka v JS 2023 proběhne ONLINE ve čtvrtky od 17.00 do 18.30 v následujících termínech:
 • 16.2. (Úvod do korpusové lingvistiky, základní pojmy, taxonomie)
 • 2.3. (Orientace v základním výzkumu, metodika práce, analýza dat)
 • 16.3. (Praktický seminář s nástrojem DWDS)
 • 30.3. (Praktický seminář o ČNK)
 • 13.4. (Praktický seminář s nástrojem Cosmas II)
 • 27.4. (Praktický seminář s nástrojem Sketch Engine)
 • 11.5. (Praktický seminář s nástrojem Kookkurrenzdatenbank CCDB)
Literatura
  povinná literatura
 • SCHERER, Carmen. Korpuslinguistik. Heidelberg: Winter, 2006. 98 s. ISBN 3825351645. info
 • LEMNITZER, Lothar a Heike ZINSMEISTER. Korpuslinguistik : eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2006. 220 s. ISBN 3823362100. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Iva a N.R WOLF. Ansätze zu einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. In: Kratochvílová I. / Wolf. N.R. Kompendium Korpuslinguistik. Winter Verlag, Heidelberg. S. 9-17. 2010. info
  doporučená literatura
 • Kratochvílová, I.: Bilinguale Textkorpora als Grundlage für die kontrastive Sprachforschung: Zum sprachreflektiven Potential der korpusgestützten Analyse. In: Hockicková, B.Dvorecký, M. (Hg.): Motivation für Deutsch, Nitra 2007, S. 386-395.
 • Wolf, Norbert Richard (2003): Plädoyer für eine Korpuslinguistik. In: Kratochvílová, Iva; Vaňková Lenka (Hg.) (2003): Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. zu seinem 75. Geburtstag
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Iva a N. R. WOLF. Kompendium Korpuslinguistik. 1. vyd. Heidelberg: Winter, 2010. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
Výukové metody
Přednáška podepřená e-learningem, studenti vypracovávají úkoly ke každé kapitole studijních materiálů, metodou práce v semináři je dále diskuse a prezentace vlastních výsledků.
Metody hodnocení
Pravidelná účast, aktivní spolupráce, domácí příprava vč. vyplnění testů a úkolů, odevzdání záverečné korpusové rešerše ve formě písemné seminární práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/NJII_3514B