NJII_38B Frazeologie v textech

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
prohloubit znalosti v oblasti frazeologie
prozkoumat frazeologizmy v různých typech textů: texty běžné komunikace, reklamní texty, texty v masmédiích, literární texty
potozumět jejich funkci v různých textových druzích
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude studující schopen:
porozumět a vysvětlit funkce frazeologizmů v různých druzích textů z různých komunikačních oblastí
interpretovat text z hlediska frazeologického
Osnova
 • Osnova:
 • Paradigmatische Relationen im Phraseolexikon: Synonymie, Antonymie, Polysemie, Homonymie
 • Modifikationen und Variationen
 • Phraseologismen in Textsorten: Alltag, Publizistik, Werbung, Belletristik
 • Textanalysen in Bezug auf Phraseologismen
Literatura
 • ZÜNDORF, Iva. Formulierungsroutinen und Konfigurationen der fachinternen Wirtschaftskommunikation als Spezialgebiet der fachsprachlichen Textlinguistik und Phraseologie. In Satzger, Alex; Vaňková, Lenka; Wolf, Norbert Richard. Fachkommunikation im Wandel. The changing landscape of professional discourse. 1. Auflage. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. 65-78. ISBN 978-80-7464-745-1. info
 • BURGER, Harald. Phraseologie : eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4., neu bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010, 239 stran. ISBN 9783503122042. info
 • DOBROVOL‘SKIJ, Dmitrij Olegovič a Elisabeth PIIRAINEN. Zur Theorie der Phraseologie : kognitive und kulturelle Aspekte. Tübingen: Stauffenburg, 2009, 211 s. ISBN 9783860571798. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 2005, s. 65-77. ISSN 1211-4979. info
 • PALM, Christine. Phraseologie : eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1997, xii, 130. ISBN 3823349538. info
 • FLEISCHER, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache :[Studienbuch]. 2., durchgesehene und ergän. Tübingen: Max Niemeyer, 1997, ix, 299 s. ISBN 3-484-73032-3. info
Výukové metody
Seminář 2 hodiny týdně
Metody hodnocení
písemný test: analýza výskytu a využití frazeologizmů v konkrétním textu
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.