NJII_641B Švédština pro začátečníky I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alžbeta Jurkovičová (přednášející)
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (přednášející)
Garance
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D22
Předpoklady
! NJII_641 Švédština pro začátečníky I &&! NOWANY ( NJII_641 Švédština pro začátečníky I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 5/28
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na nácvik jednoduchého slovního projevu, rozšiřování slovní zásoby u daných témat a získání přehledu o základní švédské gramatice a výslovnostních prvavidlech.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: používat švédštinu slovem i písmem v jednodušších jazykových situacích; porozumět základním morfologickým a syntaktickým strukturám; při ústním projevu aplikovat základní výslovnostní pravidla Předpokládaná úroveň studenta po úspěšném absolvování předmětu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky: A1
Osnova
  • Rozhovory a jednoduché texty vztahující se k tématům každodenního života, např. prezentace, můj den, tělo a zdraví Procvičování výslovnosti a intonace, poslechové dovednosti, fonetická pravidla. Základní morfologické a syntaktické vzory a struktury.
Literatura
  • Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. (2008). Rivstart. Stockholm: Natur & Kultur, ISBN: 91-276-6685-9
  • Nyborg, R., Petterson, N-O., Holm, B. (2004). Svenska utifrån. Stockholm: Svenska Institutet, ISBN: 91-520-0673-5
  • Hellström, G. (1994). Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonniers, ISBN: 622-0647-8
Výukové metody
Semináře, diskuze, procvičovanání v internetovém kurzu, samostatná práce.
Metody hodnocení
Písemný test.
Vyučovací jazyk
Švédština
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2305
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJII_641B