NJII_671 Švédština pro pokročilé

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (cvičící)
Mgr. Ľudmila Rozporková (cvičící)
Bc. Anna Zábojníková (cvičící)
Garance
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
NJII_67 Švédština - mírně pokročilí II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: uplatňovat pravidla švédské gramatiky jak ve volné, tak ve formální produkci;
střídat různé slohové styly v kratších textech;
rozumět náročnějším textům a kriticky je zhodnotit ;
využít stávající slovní zásobu v diskuzi na určité téma
Osnova
 • Práce s literárními i odbornými texty
 • Práce s tématy navrženými studenty
 • Vlastní písemná produkce
 • Skupinové diskuze
 • Práce s nejrůznějšími médii
Literatura
 • Holm, B., Nylund, E. (1993). Deskriptiv svensk gramatik. Stockholm: Liber, ISBN: 9121150486
 • Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, ISBN: 914708460X
 • Reimers, C., Ekroth, G. (Red.). (2008). Noveller för Världens Barn. Stockholm: Informationsförlaget, ISBN: 978-91-7736-597-6
 • Hellström,G. (1997). Stämma möte. Stockholm: Bonnier Utbildning, ISBN: 9162217577
Výukové metody
Lektionerna är baserade på presentationer och analyser av inhämtat material. Studenterna samarbetar, diskuterar och utför individuella arbeten.
Metody hodnocení
Skupinové diskuze, samostatná četba, domácí úkoly, práce s e-learningem
Zápočet – písemně i ústně
Vyučovací jazyk
Švédština
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2315
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2013/NJII_671