NJII_755B Výběrová přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G25
Předpoklady
Německá jazykověda na úrovni bc. zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s moderními trendy v německé jazykovědě, specielně z pohledu kontaktov0 lingvistiky, pragmlingvisticku a z pohledu kvalitativní analýzy diskurzu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen se orientovat v nejnovějších trendech zkoumání současného jazyka, tyto poznatky bude schopen aplikovat na přípravě vlastních výzkumných otázek.
Osnova
  • Tématické okruhy předmětu se mění podle návrhů hostujících přednášejících, kteří se na výuce podílejí. V r. 2018 je tématem Diskurs z pohledu jazykovědných disciplín
Literatura
    povinná literatura
  • LINKE, Angelika, Markus NUSSBAUMER a Paul R. PORTMANN-TSELIKAS. Studienbuch Linguistik. Edited by Urs Willi - Simone Berchtold. 5., erw. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. 544 s. ISBN 3484311215. info
  • GROSS, Harro. Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag, 1990. 268 s. ISBN 3891292406. info
Výukové metody
Přednáška hostujících jazykovědců
Metody hodnocení
Protokol nebo seminární práce (podle zaměření specializace studenta)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Přednášky zajišťují jazykovědci z partnerských univerzit (Greifswald, Regensburg, Würzburg a další)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Na výuce se podílí dr. phil. Kotůlková.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJII_755B