NJII_971B Kreativní psaní (Lange Nacht der kurzen Texte)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 K32
Předpoklady
Ochota pravidelně psát a diskutovat o těchto textech v teamu. Die Bereitschaft regelmäßig zu schreiben und im Team die Texte zu besprechen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účastnící semináře se musí nejdříve vzájemně poznat na základě dopisu, který každý rozešle ostatním, a práce společně vytvářeném textu. Cílem semináře je získat odvahu, sebedůvěru a praktické dovednosti při psaní vtipných, příp. kritických textů. Die Seminarteilnehmer müssen zuerst einander kennen lernen, indem sie ihre fiktiven Briefe vorstellen und gemeinsam an einen Text schreiben. Das Ziel des Seminars ist, die Studenten zu ermutigen, witzige bzw. kritische Texte zu schreiben, Selbstvertrauen zu stärken und praktische Fertigkeiten beizubringen.
Výstupy z učení
Výstupem z kurzu je veřejné vystoupení na Noci krátkých textů, jejíž motto bývá zadáno organizátory teprve v prvním výukovém týdnu. Eine Präsentation aus selbst geschriebenen Texten für die Lange Nacht der Kurzen Texte vorzubereiten, deren Motto am Anfang des Semesters präzisiert wird.
Osnova
  • Ve skupině se obvykle sejdou zkušení účastníci i začátečníci, kteří svůj styl teprve hledají. Kurs je založen na individuálním psaní doma a vyžaduje tedy dobrou jazykovou úroveň. Diskuse v semináři a závěrečná kolektivní redakce textu umožňuje však i účast studentů prvního, případně druhého ročníku,aby uplatnili své originální nápady. Die Gruppe enthält traditionell erfahrene Teilnehmer und Anfänger, die ihren Stil erst suchen. Dieser Kurs basiert auf individuellem Schreiben zu Hause und verlangt also eine recht hohe Sprachkompetenz. Die Diskussionen im Seminar und eine kollektive Endredaktiondes Textes ermöglichen aber auch den Studenten des ersten bzw. zweiten Studienjahres ihre originellen Einfälle überzeugend zum Ausdruck zu bringen.
Literatura
  • Fišer, Zbyněk Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní / Zbyněk Fišer. - Brno : Paido, 2001. - 164 S. . - ISBN: 80-85931-99-0
  • MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 117-127, 11 s. ISBN 80-7239-182-8. info
  • Kreatives Schreiben an Hochschulen :Berichte, Funktionen, Perspektiven. Edited by Hans Arnold Rau. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1988. viii, 129. ISBN 3-484-22042-2. info
Výukové metody
Domácí úkoly na dohodnuté literární témata, diskuse o stylistických variantách vytvořených textů a nácvik přednesu vlastních textů pro Dlouhou noc krátkých textů. Hausaufgaben zu den vereinbarten literarischen Themen, Diskussionen über die stilistischen Varianten der verfassten Texte und Einübung des Vortrags des eigenen Texts für die Lange Nacht der kurzen Texte.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného zakončení je pravidelné vkládání zadaných textů do odevzdávárny projektu a ochota tyto texty veřejně prezentovat. Bestanden hat derjenige Seminarteilnehmer, der regelmäßig mit eigenen Texten am gemeinsamen Projekt fortschreibt und zur erfolgreichen Präsentation bei der Langen Nacht der kurzen Texte beiträgt.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Seminární práce věnované jednotlivým brněnským periodikům budou předneseny na společném semináři se studenty vídeňského Ústavu srovnávací literární vědy.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJII_971B