NJI_169A Frazeologická cvičení I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_169A/01: Út 9:00–9:50 G23, J. Malá
NJI_169A/02: Út 8:00–8:50 G23, J. Malá
Předpoklady
Nesatnoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: určeno pouze pro studenty 1. ročníku jednooborového studia němčiny
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Frazeologická cvičení různých typů jsou zaměřena na procvičení všech skupin frazeologizmů (běžné kolokace, verbonominální vazby, idiomy, přirovnání, přísloví)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozpoznat frazeologizmy a zařadit je do jednotlivých skupin
porozumět významu frazeologizmů
používat frazeologizmy v běžné mluvě a textech
Osnova
  • Einleitung: Klassifikation der Phraseologismen; Übungen zu folgenden Gruppen: Vergleiche; Paarformeln; Idiome; Kommunikative Formeln; Kollokationen; Sprichwörter
Literatura
  • pro studující je připraven e-learningový program
  • DONALIES, Elke. Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen: A. Francke, 2009. 126 s. ISBN 9783825231934. info
Výukové metody
cvičení, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Závěrečný zápočtový písemný test: praktické využití frazémů
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJI_169A