NJI_325b Tutoriál ke komunikativní gramatice I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Datinská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K12
Předpoklady
Nestanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tutoriálu je v především prohloubení znalostí a nácvik gramatických pravidel a zákonitostí s pomocí komunikativní metody. Tutoriál představuje podporu povinného předmětu Morphologie III a nabízí tak více prostoru pro práci na zlepšení aktivního používání důležitých gramatických jevů jako jsou: systém časů u německého slovesa, minulé časy, slovesný rod, způsob, příčestí apod.
Výstupy z učení
Po absolvování tutoriálu jsou studenti schopní: - gramaticky správně komunikovat - aplikovat a prakticky používat gramatická pravidla - rozumět diskutovaným gramatickým jevům a vysvětlit je - pochopit úzkou vazbu mezi gramatikou, lexikologií a sémantikou
Osnova
  • německé sloveso časový systém minulé časy slovesný rod slovesný způsob příčestí
Literatura
    povinná literatura
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik :ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001. 654 s. ISBN 3-468-49493-9. info
  • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 431 s. ISBN 3190074488. info
    doporučená literatura
  • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Übungsgrammatik. 5. Aufl. Leipzig: Enzyklopädie, 1989. 379 s. ISBN 3324003792. info
Výukové metody
procvičování gramatiky komunikativní metodou; konverzace; praktická gramatická cvičení; práce individuální, ve dvojicích či ve skupině;
Metody hodnocení
Tutoriál bude zakončen zápočtem - testem z probraných gramatických celku.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJI_325b