NJI_491B Výběrová přednáška I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
Erkan Osmanović, MA (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs hat in jedem Semester einen anderen Themenschwerpunkt. Im Herbstsemester 2019 wird es dort um Leben, Werk und Wirkung des deutschsprachigen tschechoslowakischen Schriftstellers Ludwig Winder gehen. Ziele des Kurses im Herbstsemester 2019: - Winders essayistisches Werk kennenlernen - Winder als Akteur im tschechoslowakischen Kulturbetrieb (in beiden Sprachen) kennenlernen - Dynamik von Winders zentralen Themen (Macht und Beherrschung, Herr und Knecht, Determinierung und Ausbruch) kennenlernen
Výstupy z učení
Absolvováním kursu student získá detailní vhled do aktuálně zvolené oblasti a příslušných témat;
je schopen kritické reflexe metodických přístupů v oblasti;
seznámí se s vybranými tématy a těžišti aktuálního bádání.
Osnova
  • Der Kurs wird im Herbst 2019 von zwei Lehrpersonen geleitet, Wolfgang Müller-Funk (Wien) und Jan Budnak (Brünn). Plan der Lehrveranstaltung: 1. 3. 10. JB - Biographie, Werk – Vortrag - Rechercheaufgaben, die auf Präsentationen in Schaffa hinauslaufen sollten o tschechische Rezeption (retrobi-Datenbank der AW Prag, digitalniknihovna.cz) o essayistisches Werk (Deutsche Zeitung Bohemia online, vereinzelt anderswo, vgl. auch Krolops Dissertation Winders Frühwerk; Peter Becher gekürzt auf http://www.letnapark-prager-kleine-seiten.com/ludwig-winder.html o Rezeption in deutschsprachiger Presse in den Böhmischen Ländern (digitalniknihovna.cz: Prager Presse, ANNO: Prager Tagblatt u.a., difmoe.eu: Brünner Tagesbote) o Rezeption in Österreich (ANNO) o Winders Werke mit Böhmen/Mähren-Bezug (selektiv), vor allem: Die jüdische Orgel, Die nachgeholten Freuden, Dr. Muff, Der Thronfolger, Der Kammerdiener, Die Pflicht, Die Novemberwolke, Die Geschichte meines Vaters, event. ausgewählte Erzählungen (Hugo-Zyklus) als Einzelpräsenationen 2. 17. 10. bzw. 18. 10. WMF Herbst 2022: Vorlesungen zum Thema Literaturbetrieb 2022: Mittwochs, 18, D31. 5. 10. Literaturbetrieb in der Praxis I (České literární centrum, MZK) Martin Krafl, Michaela Čičváková (Brno, Praha) 12. 10. Literaturbetrieb als Teil des literarischen Ecosystems: Thomas Ballhausen (Salzburg) 19. 10. Literaturpreise in der BRD: Dennis Borghardt (Duisburg-Essen) 26. 10. Literaturkritik in böhmischen Ländern des 19 Jhs.: Ladislav Futtera (Praha) 2. 11. Lyriklesungen als modernes Format: Jörg Döring (Siegen) 9. 11. Literarische Stories im digitalen Zeitalter: Zdeněk Pecka (České Budějovice) 16. 11. Literarische Institutionen in der Praxis II (Deutschland): Peter Michael Hehl (Archiv Sulzbach-Rosenberg) 23. 11. Literarische Institutionen in der Praxis III (Schweiz) „Posthumer Literaturbetrieb: Die Literaturarchive der ETH Zürich“: Tobias Amslinger (Zürich). Ausschliesslich online. 30. 11. Literaturbetrieb in der Praxis IV (Österreich) Manfred Müller (ÖGL Wien); mit anschließendem Heimito Doderer Abend in der MZK, Runder Tisch mit drei Übersetzern Doderers in drei Sprachen und einem Regisseur. 7. 12. Literaturbetrieb in der BRD I: Rolf Parr (Duisburg-Essen) 8. 12. Literaturbetrieb in der BRD II, Andreas Erb (Duisburg-Essen), ausnahmsweise am Donnerstag 14 Uhr G25 oder 12 Uhr K12. 14. 12. Literaturbetrieb im Protektorat: Václav Petrbok (Praha). - Herr und Knecht - Theorien 3. 7. 11. bzw. 8. 11. WMF - Winder: Die nachgeholten Freuden 4. 14. 11. JB - Präsentation von Recherche- bzw. Lektüreergebnissen - Vorbereitung von Präsentationen für Schaffa (die nachher individuell besprochen werden, JB)
Literatura
  • Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1972. info
Výukové metody
Vortrag, Seminar
Metody hodnocení
Präsentation am studentischen Workshop in Schaffa 5. 12. 2019, short reviews
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Zápočet získáte BUĎ za odevzdání jedné argumentativní eseje NEBO za odevzdání protokolů ze tří přednášek, které se v rámci kurzu konaly. Termín odevzdání: 31. leden 2023 Texty prosím nahrávejte jako wordové soubory do Odevzdávárny kurzu v ISu. V názvu souboru prosím uveďte své jméno a jméno/jména vyučujícího/vyučujících, z jejichž přednášek Vaše esej, resp. Váš protokol vycházejí. Krátká specifikace požadovaných textových výstupů: 1. Argumentativní esej Délka: minimálně 3 strany, Times New Roman, písmo 12, řádkování 1,5 Parametry: a. Každá argumentativní esej musí mít především TEZI, tj. to hlavní, do chcete o svém předmětu (např. románu, lépe jeho vybraném aspektu) dokázat. b. Teze by měla stát hned v úvodním odstavci eseje, nebo by mělo být aspoň jasně naznačeno, kterým směrem se argumentace bude ubírat. Celý text eseje je pak v podstatě zdůvodněním toho, proč si myslíte, že Vaše teze je správná. c. Teze není otázka, ale spíše návrh odpovědi. Příklad: NE „Budu se věnovat tomu, jak je vystavěn příběh Hvězdných válek“, ale LÉPE „Ukážu, že Hvězdné války strukturně odpovídají žánru pohádky“. d. Teze musí být odůvodnitelná z analyzovaného textu samotného. Příklad: NE „Ukážu, že Darth Vader je vlastně Stalin“, ale „Ukážu, že zlo je v Hvězdných válkách vždy příbuzné s dobrem“. e. Váš hlavní důkazový materiál jsou texty – primární (román, povídka atd.) i sekundární (odborná literatura). Všechny převzaté části textů je třeba signalizovat (doslovné přejímky uvozovkami a udáním místa původu převzatého textu, parafráze bez uvozovek, ale s udáním místa původu myšlenky, kterou parafrázujete). f. Jednoduché pravidlo ke struktuře eseje: Co argument pro správnost teze, to odstavec. Na začátku je samozřejmě potřeba dát čtenáři všechno, co potřebuje, aby argumentaci porozuměl (např. krátký popis vztahů mezi postavami). g. Co esej není: a. Není převyprávění obsahu knihy. (Test: Pokud odstavce eseje začínají slovy jako „nejprve“, „dále“, „pak“ nebo „na konec“, pak neargumentujete, ale vyprávíte). b. Není recenze. V eseji nehodnotíte, jak je ta která zápletka přesvědčivá nebo aktuální, ani neposuzujete, jak strhující nebo nudné jsou něčí formulace, nebo jak morální nebo nemorální je nějaká postava. c. Není volnou úvahou na téma knihy. V eseji nejde o to, co si její autor myslí o mezilidských vztazích nebo umělcích. Jde v ní o to, co v daném dramatu o mezilidských vztazích říká Ibsen (např. že nejsou možné) nebo co v dané povídce říká o umělcích Thomas Mann (např. že mají zkažené zuby). 2. Protokol z přednášky Délka: zhruba 1 strana, Times New Roman, písmo 12, řádkování 1,5 Parametry: a. V úvodu by mělo být řečeno, kdo o čem mluví, a nejlépe taky to, co tím sleduje, tj. v jakém světle chce svůj předmět ukázat. Chce ho jen popsat? Chce ho rehabilitovat? Polemizuje s někým? Zkrátka: do prvního odstavce protokolu by mělo jít „gro“ přednášky. b. Text protokolu by měl být textově co nejprovázanější. Je třeba signalizovat hlavní myšlenky, které zazní, je třeba signalizovat příklady, které tyto myšlenky podporují, je třeba signalizovat strukturu, kterou přednášející přednášce dává. Výrazy jako „z toho vyplývá“, „jako příklad XY uvádí“, „naproti tomu stojí fakt, že“ nebo „XY především zdůrazňuje, že“ jsou nutné, aby vznikl logický text protokolu. c. Protokol: a. není v bodech, ale v celých větách, b. neříká, že témata v přednášce nějak šla za sebou, ale snaží se zachytit jejich vzájemný vztah, c. vždycky uvádí, kdo je původcem úvahy, kterou právě shrnuje: je to přednášející? Je to autorka, o které zrovna mluví? Je to postava v jejím textu? atd. Protokol nepopisuje, jak věci (obecně) jsou, ale popisuje a třídí to, co zaznělo v přednášce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Na podzim 2022 je předmět spojen s přednáškou NJII_23A, jejímž tématem je Literaturbetrieb. Předmět tedy mohou zapisovat i ti, kteří NJII_23A již absolvovali dříve k jiným tématům.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJI_491B