NJK10 Německé divadlo ve 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mag. phil. Susanne Steinbichl (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá německojazyčným dramatam 20. století. Studenti jsou v přednáškách a seminářích seznámeni se základy tzv. moderního dramatu, jež jsou posléze dokumentovány a rozebírány na konkrétních hrách. Vyučující vždy předkládá úvod k danému tématu, studenti se poté snaží nalézt centrální motivy rozebíraných her a vysledovat shody a odlišnosti. Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni zorientovat se v německojazyčném divadle 20. století. Porozumět hlavní rysům tohoto divadla, vysvětlit podstatu jednotlivých her a na konkrétních příkladech her doložit svá tvrzení. A. Verwandtschaften über Jahrzehnte hinweg: Kurzes Expose: höchstens 20 Minuten, dann: 60 Min. Analyse. 1. A. Schnitzler: Reigen, W. Schwab: Der reizende Reigen, 2. F. Wedekind: Lulu Dramen Der Erdgeist, Die Büchse der Pandora. H. Ibsen: Nora Jelinek: Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hat. 3. Goethe Zauberlehrling:G. Kaiser: Gas I, II., B. Brecht: Leben des Galilei, F. Dürrenmatt: Physiker. 4. Ö. von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald, M. L. Fleißer: Ingolstadt.., Das neue Volksstück: Sperr: Die Jagdszenen aus Bayern. 5. H. Von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod, M. Frisch: Die Biographie 6. G. Kaiser: Von morgen bis Mitternacht, B. Strauss: Gross und klein. B. Judenfrage, Kriegsreflexion: 7. M. Walser: Der schwarze Schwan, M. Frisch: Nun singen sie wieder,R. Hochhuth: Stellvertetrer, P. Weiss: Die Ermittlung
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen shrnout klíčové tendence německojazyčného dramatu 20. století, určit spojitosti mezi jednotlivými divadelními hrami, popsat proměny, jimiž divadlo prošlo během 20. století a interpretovat klíčové primární texty.
Osnova
  • A. Verwandtschaften über Jahrzehnte hinweg: 1. A. Schnitzler: Reigen, W. Schwab: Der reizende Reigen, 2. F. Wedekind: Lulu Dramen Der Erdgeist, Die Büchse der Pandora. H. Ibsen: Nora Jelinek: Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hat. 3. Goethe Zauberlehrling:G. Kaiser: Gas I, II., B. Brecht: Leben des Galilei, F. Dürrenmatt: Physiker. 4. Ö. von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald, M. L. Fleißer: Ingolstadt.., Das neue Volksstück: Sperr: Die Jagdszenen aus Bayern. 5. H. Von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod, M. Frisch: Die Biographie 6. G. Kaiser: Von morgen bis Mitternacht, B. Strauss: Gross und klein. B. Judenfrage, Kriegsreflexion: 7. M. Walser: Der schwarze Schwan, M. Frisch: Nun singen sie wieder. R. Hochhuth: Stellvertetrer, P. Weiss: Die Ermittlung
Literatura
  • Allkemper-Otto: Deustche Dramatiker des 20. Jahrhunderts. 2000.
  • Dramen des 20. Jahrhunderts. Interpretationen. 2 svazky. Stuttgart 1996.
  • Deiters, Franz Josef: Drama im Augenblick seines Sturzes, 2000.
  • Allkemper
  • NĚMCOVÁ, Michaela. A. Schnitzler - "Reigen" Geschichte der Entstehung, Aufführung und die Interpretation. Edited by Jaroslav Kovář. 1999, 73 s. info
  • SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1969, 175 s. info
  • SZONDI, Peter. Theorie des modernen Dramas 1880-1950. 10. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1956, 169 s. ISBN 3-518-00027-6. info
Výukové metody
Seminář využívá metodu výkladu, analýzy a syntézy poznatků. Opírá se oo kolektivní práci, diskusi ve výuce i individuální práci studentů.
Metody hodnocení
ukončení na základě odpřednašeného referátu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023.