NJK1821 Německá syntax

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Petr Kuthan (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na představení teoretických východisek včetně výzkumných tradic popisu syntaktické struktury jazyka. Zvýšená pozornost je věnována dependenční gramatice s hlavním zaměřením na gramatický popis němčiny. Valence je představena jakožto prostředek a metoda popisu gramatické struktury. Semináře jsou věnovány syntaktické analýze textů současné němčiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: analyzovat syntaktickou strukturu německé věty; rozlišit větné členy a jejich vzájemné funkční vazby; vysvětlit roli valence v syntaxi a v popisu syntaktických struktur; shrnout důležité koncepce v moderním syntaktickém výzkumu; aplikovat znalosti syntaktický vztahů k adekvátnímu pochopení komplexních větných konstrukcí.
Osnova
 • Přednáška: Dependenční gramatika: L. Tesnière a J. Fourquet a jejich vliv na bádání v něm. oblasti. Současný stav gram. popisu němčiny: G. Helbig, W. Flämig, U. Engel, H.-W. Eroms, Duden Grammatik. Valence jakožto prostředek a metoda popisu gramatické struktury. Pragmatické aspekty. Seminář: syntaktická analýza textů.
Literatura
  povinná literatura
 • Duden 4 - Die Grammatik. Mannheim 2009.
  doporučená literatura
 • Grundlagen der Syntax. Jana Maroszová u. m. v. Marie Vachková. UK - Karolínum Praha 2009, ISBN 978-80-246-1659-9
 • Altmann Hans: Prüfungswissen Syntax: Arbeitstechniken - Klausurfragen - Lösungen. Göttingen 2010.
 • H. Glinz: Deutsche Syntax. Stuttgart 1967.
 • Eroms, Hans-Werner: Syntax der dt. Sprache, Berlin 2000.
 • Duden: Die Grammatik, Bd. 4, Mannheim 2005.
 • ENGEL, Ulrich. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. 3., völlig neu bearb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 1994, 316 s. ISBN 3-503-03094-8. info
 • HELBIG, Gerhard. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft : unter dem besonderen Aspekt der Grammatik-Theorie. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1973. info
Výukové metody
přednáška; práce v seminářích; samostatná příprava;
Metody hodnocení
Kolokvium - ústní zkouška (cca 20 min.) - rozprava o teoretických okruzích přednášek, praktická analýza textové ukázky.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.