NJK253 Stylistika textu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 10:00–15:40 L35, kromě Pá 19. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
seznámit studující s komunikačními oblastmi Alltag, Fachkommunikation, institutionelle Kommunikation, Massenmedien a Belletristik z textově stylistického hlediska
vymezit a charakterizovat jednotlivé textové druhy z těchto oblastí
podrobit vybrané texty komplexní textově stylistické analýze
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
charakterizovat jednotlivé komunikační oblasti z hlediska textově stylistického
určit a stylisticky komplexně analyzovat jednotlivé textové druhy z těchto oblastí
Osnova
 • Hlavní okruhy:
 • Stylistika textových druhů (Textsortenstilistik)
 • Definice textového druhu (Textsorten)
 • Komunikační oblasti (Kommunikationsbereiche)
 • Metody stylistické analýzy
 • Texty každodenní komunikace
 • Texty z masmédií
 • Texty ekonomicko správní
 • Texty právní
 • Texty odborné a vědecké
 • Texty beletristické
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
  neurčeno
 • Lenk, Hartmut E.H.: Praktische Textsortenlehre. Ein Lehr- und Handbuch der professionellen Textgestaltun. Helsinki 1993
 • Sandig, Barbara: Textstilistik des Deutschen. Berlin - New York 2006.
 • MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016. Munishop Digitální knihovna FF MU info
 • MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7. info
 • FIX, Ulla, Hannelore POETHE a Gabriele YOS. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger :ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2., korrigierte Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002, 236 s. ISBN 3-631-39888-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky (1 hod.) a seminář k praktické analýze textů (1 hod.)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem nebo zkouškou na základě provedení písemné stylistické analýzy předloženého textu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJK253