NJK255 Literární seminář - četba a interpretace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 10. 11:00–12:00 J22, 12:30–13:30 J22, 13:30–14:30 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška sleduje několik cílů:
- představit studentům problémově orientované germanistické myšlení. Přednášky v tomto cyklu nenabízejí sterilní přehledy epoch nebo textů, ale v podstatě "konferenčním" způsobem a argumentativní formou, byť s přihlédnutím ke studentskému publiku, prezentují otevřené výzkumné otázky.
- nechat studenty zakusit různé metodické přístupy k literární vědě i různé interpretační a přednáškové styly.
- seznámit studenty s výraznými, nad úrovní jednotlivých literárněhistorických epoch stojícími vědeckými tématy, látkami, motivy nebo otázkami (např. sebevražda v literatuře, problémy dělnické/sociálněkritické literatury atd.)
Výstupy z učení
Po absolvování přednáškového cyklu NJII_23 by studenti měli být schopni:
- nahlížet na literární dějiny jako na členitý, problematický, fascinující terén daný nikoli sterilním a zdánlivě samozřejmým sledem epoch, jmen a dat, nýbrž nabitý (aktuálními) významy, otázkami a snad i odpověďmi,
- nahlížet na literární vědu jako na mnohovrtevnatý nástroj k orientaci v těchto významech, otázkách a odpovědích.
Osnova
  • Přednáška má každý semestr, kdy se realizuje, jiný obsah. Seznam termínů, přednášejících a témat bude zveřejněn před začátkem daného semestru.
  • Témata přednášky budou reflektovat aktuální germanistické diskuse (v české, rakouské i německé literární vědě).
Literatura
  • BECHER, Peter; HÖHNE, Steffen; KRAPPMANN, Jörg; WEINBERG, Manfred: Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler 2017.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
účast, test, protokoly, esej
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJK255